ADHD-utredning i Östersund

Vi är en digital mottagning som är specialiserade på ADHD. Hos kan du göra en ADHD-utredning i Östersund. Det den första bedömningen är kostnadsfri. Kom igång direkt genom att boka din bedömning idag! 

ADHD-utredning i Östersund: Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han började arbeta med ADHD-utredning för vuxna 2013. Han har även stor erfarenhet av psykologisk behandling vid ADHD.

Östersund från vattnet. Här kan du göra en ADHD-utredning.

Vanliga symtom vid ADHD

ADHD-symtomen kan skilja sig betydligt åt från person till person. Det är viktigt att komma ihåg att ADHD endast är en av många aspekter hos en individ. Det som gör just dig unik är en kombination av biologi och inlärningshistoria.

 • Att begå slarvfel under arbete, studier eller i vardagslivet
 • Svårigheter med att bibehålla koncentrationen
 • Att ha utmaningar med fokusering under samtal
 • Svårigheter med att genomföra uppgifter med flera steg
 • Att skjuta upp vissa arbetsuppgifter
 • Svårigheter med att organisera det dagliga livet
 • Tendens att vara sen
 • Undvikande av mentalt krävande aktiviteter som läsning
 • Tendens att förlägga saker
 • Lätt distraherad av yttre händelser eller ljud
 • Glömskhet i vardagen
 • Uppleva svårigheter med att sitta stilla under längre perioder eller finna det utmanande
 • Ha en hög grad av verbal aktivitet Svårt att koppla av och varva ned
 • Ständigt vara i rörelse och aktiv
 • Känna otålighet i många situationer
 • Avsluta andras meningar Bryta in och avbryta andra under konversation

Ett vanligt missförstånd

Många tror felaktigt att personer med ADHD inte kan fokusera alls. Men i själva verket beror deras förmåga att koncentrera sig ofta på vad de tycker är intressant. Om det är något de verkligen gillar kan de lätt fastna i det i timmar, och det kallas hyperfokus. Å andra sidan kan samma person ha svårt att hålla fokus ens en minut på något som känns ointressant. Därför är det viktigt att undersöka och förstå hur just du fungerar när det görs en utredning.

Män och kvinnor kan skilja sig

Män och kvinnor med ADHD delar många likheter, men det finns också skillnader. Många kvinnor, men inte alla, kan visa tydligare symtom av ouppmärksamhet, medan hyperaktivitet och impulsivitet inte alltid är lika uttalade som hos män. Symtomen kan påverkas av menstruationscykeln, och kvinnor kan uppleva förstärkta symtom under PMS. På grund av sociala förväntningar kan kvinnor reglera sitt beteende och dämpa hyperaktiviteten jämfört med män. Detta kan dock vara påfrestande och leda till mindre energi för andra aktiviteter.

Ta vårt online-test för ADHD-symtom

Funderar du på om ADHD kan vara en del av det som försvårar livssituation? Vårt online-test för ADHD ger en första bedömning av potentiella symtom. Det används inom svensk sjukvård för att upptäcka tecken på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Observera att detta test enbart erbjuder en första fingervisning, och en fullständig diagnos kräver en mer detaljerad utredning.

Begåvningstest

Intellektuell funktionsnedsättning, tidigare kallad mental retardation, är en aspekt vi måste noga utesluta i utredningen av ADHD. Vi behöver säkerställa att detta inte är en orsak till de utmaningar du möter med ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Studieresultat eller den komplexitet som krävs i ditt arbete kan ofta användas för att utesluta detta. Om det inte går att avgöra genom vardagssituationer genomför vi ett fysiskt begåvningstest i närheten av din bostadsort.

Gata i Östersund. Här arbetar vi med utredning av ADHD.

Vilka frågor ställs under en ADHD-utredning?

Under din ADHD-utredning är intervjuerna en väsentlig del. Genom att ställa frågor strävar vi efter att få en så komplett bild som möjligt av ditt mående, vilket är avgörande för att säkerställa bästa möjliga vård för dig. I utredningen kommer du att få svara på frågor om ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Dessutom behöver du besvara frågor som hjälper oss att utesluta andra potentiella problem som kan ge liknande svårigheter som ADHD. Frågorna täcker alla områden i livet, inklusive arbete, studier, socialt liv, relationer, familjeliv, fritid och självkänsla.

Är du nyfiken på att vad en neuropsykiatrisk utredning för vuxna innebär? Då hittar du en mer detaljerad beskrivning via länken.

ADHD-utredning i Gävle: kostnadsfri första bedömning

Den första bedömningen är kostnadsfri bedömning online. Välkommen att boka!