ADHD-utredning för vuxna - privat och online

På Amedo är vi specialiserade på privat ADHD-utredning för vuxna online. Hos oss får du digital vård av erfarna och engagerade läkare och psykologer. Vi börjar med ett kostnadsfritt bedömningssamtal för att förstå dina behov och förutsättningar. Boka en bedömning idag!

ADHD-utredning vuxen: kostnadsfri första bedömning

Den första bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han började arbeta med ADHD-utredning för vuxna 2013. Han har även stor erfarenhet av behandling av personer med ADHD.

Innehållsförteckning

Kostnadsfri första bedömning á 50 min

Vi börjar med ett bedömningssamtal där vi tar reda på om det finns misstankar om ADHD, autism eller båda. Om det efter samtalet finns starka misstankar erbjuds du att genomföra en ADHD-utredning: vuxen. Du kan sedan tacka “ja” eller “nej” till erbjudandet.

ADHD-utredning vuxen utan kö eller väntetid

Vi har oftast ingen eller mycket kort väntetid för ADHD utredning för vuxna. Du kan oftast få en tid för ett första bedömningssamtal inom en vecka. Om vi erbjuder dig en ADHD-utredning som du accepterar kan du oftast börja inom ett par veckor.

ADHD-utredning online på distans

Många av våra utredningar kan göras helt digitalt och online. I vissa fall är det nödvändigt med enstaka fysiska besök. Vi ordnar då så att dessa besök kan genomföras i närheten av där du bor.

Vi utgår från nationella riktlinjer

Myndigheten Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer för utredningar av ADHD. I din utredning utgår vi från Socialstyrelsens riktlinjer. Det ger dig en utredning som du kan använda både i privat och offentlig vård.

Erfarna läkare och psykologer

I en ADHD-utredning: vuxen samarbetar specialistläkare i psykiatri och psykolog. Vi som gör din utredning har mångårig erfarenhet av utredning och behandling av ADHD.

Behandling efter ADHD-utredning för vuxna

Efter din utredning finns det möjlighet till behandling. Du kan söka behandling i offentlig vård eller privat. Om du vill ha privat vård kan du via oss och våra samarbetspartners få psykologisk behandling och läkemedelsbehandling.

ADHD-utredning vuxen test

På vår hemsida kan du göra testet ASRS som används inom svensk sjukvård för att mäta graden av ADHD-symtom. Det krävs en fullständig utredning för att ställa diagnos men online-testet för ADHD kan ge dig en fingervisning.

Hur går en utredning till?

Så hur går en ADHD-utredning för vuxna till?

Utredningens innehåll kan variera beroende på dina förutsättningar och behov. Processen är utformad för att följa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för utredning av ADHD.

Nedan beskriver delar som ingår i de alla utredningar:

1. Boka en bedömning

Du kan boka din bedömning direkt via hemsidan. Om ingen av tiderna passar dig så hör av dig så ger vi dig förslag på andra tider.

2. Fyll i formulär

I formulären får du svara på frågor om ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Du får även frågor om ditt allmänna mående och information om utredningen. Informationen gör att vi kan ge dig en så bra bedömning som möjligt.

3. Första besöket, á 50 min (kostnadsfritt)

Målet med samtalet är att ta reda på om det finns misstankar om ADHD. Vi utesluter uppenbara saker som kan ge svårigheter med ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet men tar även reda på om det finns hinder för att göra en utredning. Besöket är online.

4. Erbjudande av ADHD-utredning för vuxna

Om det finns starka misstankar om ADHD och det inte finns några hinder erbjuds du att göra en ADHD-utredning: vuxen. När du tackar “ja” får du en faktura för utredningen och vi börjar när betalningen är registrerad.

5. Intervjuer med psykolog

I en ADHD-utredning: vuxen ingår ett antal besök hos psykolog. Under intervjuerna undersöker vi bland annat symtom på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet både i vuxen ålder och barndomen. Ett hjälpmedel vi använder är den diagnostiska intervjun DIVA som är standard vid utredning av ADHD i svensk vård. Du får även frågor om din allmänna psykiska hälsa.

Om det är möjligt intervjuar vi även en anhörig som känt dig hela livet. En diagnos kan enbart ställas genom intervjuer men vid behov kan psykologen göra tester.

6. Läkarbesök

Under din utredning får du träffa läkare som är specialiserad på psykisk hälsa och ADHD. Läkaren går genom din bakgrund när det kommer till kroppslig hälsa och sjukdom. Läkaren undersöker även om det finns andra problem med psykisk hälsa som bättre kan förklara svårigheter med ouppmärksamhet, hyperaktivitet eller impulsivitet än diagnosen ADHD.

7. Återgivning

Efter att utredningen är genomförd har du ett besök med psykolog där ni tillsammans går igenom utredningens resultat samt eventuella uppfyllda kriterier och diagnoser. Du får även rekommendationer om vad nästa steg kan vara utifrån utredningens resultat.

8. Utlåtande

Under återgivningen får du ta del av ditt utlåtande som är det dokument som beskriver dina svårigheter. Efter återgivningen har du möjlighet att läsa igenom dokumentet och komma med synpunkter. Utifrån din återkoppling skapar vi sedan en slutgiltig version av utlåtandet. Du kan använda utredningens resultat och ditt utlåtande både i offentlig och privat vård.

9. Behandling

Efter din utredning kan du välja att söka offentlig eller privat vård. Om du får en ADHD-diagnos och vill ha ett privat alternativ erbjuder vi och våra samarbetspartners specialiserad behandling med ADHD-medicin , stödsamtal och KBT för ADHD utan väntetid.

Vill du ha en beskrivning av ADHD-utredningens delar steg för steg? Läs gärna vår detaljerade beskrivning av en neuropsykiatrisk utredning.

Få en första bedömning - Kostnadsfritt!

Vi tar reda på om det finns en misstanke om ADD, ADHD eller autism. Boka din bedömning idag!

Vanliga frågor om utredning och ADHD

Här hittar du svar på frågor om utredning och ADHD.

Vad är en ADHD-utredning?

En ADHD-utredning är en utredning av svårigheter rörande ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Utöver att ta ställning till om du uppfyller kriterierna för en diagnos så konkretiseras dina utmaningar vilket underlättar din fortsatta vård.

Varför göra ADHD-utredning för vuxna?

När och varför bör du utreda ADHD? Det kan vara bra att göra en utredning om du upplevt långvariga svårigheter med ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet/impulsivitet. Det är framförallt viktigt att du söker hjälp om svårigheterna begränsar dig i livet.

Vem gör ADHD-utredningen?

De som utför din utredning är en specialistläkare i psykiatri (psykiater) och en psykolog med lång erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar.

​​Vart kan jag göra en hos er utredning?

Våra utredningar är oftast helt online. Om det skulle behövas enstaka fysiska besök har vi dem så nära dig som möjligt. Detta innebär att du kan göra en utredning hos oss oavsett vart du befinner dig i Sverige.

Hur skiljer sig en utredning av ADHD och ADD?

Idag kallas ADD för ADHD: huvudsakligen ouppmärksam form. Innehållet i utredningen skiljer sig inte. En ADHD-utredning: vuxen täcker in alla svårigheter som tidigare beskrivs som ADD.

Hur lång tid tar en ADHD-utredning för vuxna?

Du kan ofta få tid snabbt och göra ditt bedömningssamtal inom en vecka. De flesta av våra ADHD-utredningar är avslutade efter 6 veckor.

Finns det möjlighet att få medicinering efter utredningen?

Om du efter utredningen uppfyller kriterierna för ADHD erbjuder vi medicinering via våra samarbetspartners. Inför en läkemedelsbehandling gör en läkare en bedömning om du kan använda ADHD-medicin på ett säkert sätt.

Vad kostar en privat ADHD-utredning?

Vad kostar en ADHD-utredning för vuxna? Den första bedömningen är kostnadsfri. Efter det får du ett behandlingserbjudande. Om du väljer att tacka “ja” är vårt pris för en ADHD-utredning 29900 kr.

Finns möjlighet till delbetalning/avbetalning av utredningen?

Vi erbjuder delbetalning/avbetalning av våra utredningar via vår samarbetspartner Human Finans. Humans Finans erbjuder betalningsplaner med och utan ränta.

Medverkar en anhörig i en utredning?

Om det är möjligt gör vi gärna en intervju med någon som har känt dig sedan barndomen. Det rör sig ofta om intervjuer med föräldrar. Av flera skäl är det inte alltid möjligt och det går bra att genomföra en utredning utan anhörig.

Kan jag göra en utredning om jag är gravid?

Att du är gravid är oftast inget hinder för att genomföra en ADHD-utredning. Kontakta oss så gör vi en individuell bedömning.

Vad innebär drogfrihet vid utredning?

För att kunna genomföra en utredning krävs det 3 månaders drogfrihet. Om du använd narkotika under de senaste två åren eller om det finns en misstanke om bruk eller missbruk av narkotika i närtid behöver du genomföra ett drogtest innan vi kan erbjuda dig ett bedömningssamtal.

Vilka tester görs vid ADHD-utredning för vuxna?

En ADHD-utredning för vuxna består till stor del av intervjuer som fokuserar på dina svårigheter med ouppmärksamhet, hyperaktivitet. I vissa fall behöver vi komplettera utredningen med psykologiska tester. Exempel på tester som kan ingå i utredningen är WAIS (Wechler Adult Intelligence Scale) vilket är ett begåvningstest.

ehandling görs en bedömning om behandlingen kan genomföras på ett säkert sätt.

ADHD utredning vuxen och alkohol

Riskbruk eller ett missbruk av alkohol kan försvåra genomförandet av en utredning. Utgör din konsumtion ett riskbruk kan du behöva genomföra ett alkoholtest innan du kan genomföra ditt bedömningssamtal hos oss.