Läkemedelsbehandling (ADHD-medicin)

Vi förmedlar enbart läkemedelsbehandling för patienter som genomfört en utredning hos oss.

Har du fått diagnosen ADHD (eller det som tidigare kallades ADD) så erbjuder vi läkemedelsbehandling/ADHD-medicin via oss eller en av våra samarbetspartners.

Behandlingen är till stor del på distans. De flesta patienter kan påbörja behandling i närtid utan längre väntetid. Läs mer om upplägget nedan.

Bedömningssamtal

1 digitalt läkarbesök á 45 min. Pris: 1490 kr.

Detta är ett videobesök á 45 minuter med läkare. Här bedöms det om det är lämpligt att genomföra medicinsk behandling för ADHD.

Information och frågor om din hälsa

Under besöket får du information om läkemedelsbehandling. Informationen kan hjälpa dig att avgöra om läkemedelsbehandling är rätt alternativ för dig. Du får även information om hur du använder läkemedlen på ett säkert sätt. 

Du får även besvara frågor om din kroppsliga hälsa. Målet är att läkemedelsbehandling kan genomföras på ett säkert sätt.

Kroppsliga undersökningar nära dig

Vid behov ordnas det så att du får remiss för att genomföra nödvändiga kroppsliga undersökningar på en mottagning nära dig. Det kan handla om att kontrollera hjärta, lungor samt urin- eller blodprov. Om dessa undersökningar behövs så ingår de priset.

Gjort en kroppslig undersökning i närtid?

Om du redan genomfört kroppsliga undersökningar i närtid används denna information för att ge dig en så bra bedömning som möjligt.

Erbjudande av läkemedelsbehandling

Om det bedöms att läkemedelsbehandling kan genomföras på ett säkert sätt får du ett behandlingserbjudande. Om du tackar “ja” till erbjudandet påbörjas insättningen av läkemedel (se nedan).

Läkemedelsinsättning

4 digitala läkarbesök á 45 min inom 12 månader. Pris: 8500 kr

För att sätta in läkemedel behöver du ha genomfört ett bedömningssamtal (se ovan). Under samtalet ska bedömningen gjorts att behandling kan göras på ett säkert sätt. 

Läkemedelsinsättningen består av fyra (4) läkarbesök där din nya medicinering justeras och följs upp under 12 månader. Målet är att du får en så god effekt av din medicinering som möjligt. I insättningen av läkemedel ingår följande:

  • Kontroll av din kroppsliga hälsa 
  • Undersökning av eventuella biverkningar
  • Inställning av dos 
  • Byte av läkemedel vid behov

När du genomfört de fyra samtalen kan du ytterligare samtal med läkare vid behov. De extra samtalen kostar 1998 kr.