ADHD-test och ADD-test online

ASRS (Adult ADHD Self-Report Scale) är ett ADHD-test och ADD-test som används i svenska sjukvården för att upptäcka symtom på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet hos vuxna. Nedan hittar du en online-version av testet. 

ASRS används både i primärvården (t ex vårdcentral) och i specialistvård för psykisk hälsa (psykiatri).

Författare

Jonas Evander, leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Författare till sidan "ADHD-test".

Jonas Evander

leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Jag heter Jonas Evander och är leg. psykolog och leg. psykoterapeut här på Amedo. Vi arbetar med utredning av ADHD, ADD och autism.

Jag har inte skapat ASRS som är det ursprungliga formuläret som detta ADHD-test och ADD-test har som grund. Jag har skrivit kommentarerna och förklaringarna på denna sida. Jag hoppas att du har nytta av online-testet!

Viktigt att tänka på med vårt ADHD-test

Detta ADHD-test ställer inte diagnos

Testet är inte tillräckligt för att ställa en diagnos. För att ställa diagnosen ADHD och det som tidigare kallades ADD behövs en neuropsykiatrisk utredning. Den genomförs av leg. specialistläkare i psykiatri och leg. psykolog. 

Testet tar inte hänsyn andra problem

Testet väger inte in orsaker eller andra problem som kan leda till utmaningar med ouppmärksamhet, hyperaktivitet eller impulsivitet.

Sök hjälp om du är orolig

Det är viktigt att du söker hjälp om du är orolig för ditt mående. Detta gäller oavsett om du får en låg eller hög poäng på testet.

Testet berör inte alla symtom

ADHD-testet berör inte alla symtom. Du kan ha svårigheter och upplevelser inte som tas upp här som kan vara kopplade till ADHD.

ADHD-test för dig som kvinna och man

Testet passar alla vuxna – både kvinnor/tjejer och män/killar. 

Du känner nog inte igen dig i allt

De flesta med ADHD känner inte igen sig i alla frågor. Att inte känna igen dig alla frågor betyder inte att du inte kan ha ADHD.

Mina kommentarer

I testet hittar du kommentarer som inte tillhör de ursprungliga testet. Jag har valt att lägga in dem för att jag vill att du ska lära dig så mycket som möjligt om ADHD.

Mina kommentarer är skrivna med grå text för att det ska vara tydligt att de inte är en del av det ursprungliga ADHD-testet.

ADHD-test och ADD-test: Har du symtom?

Svara frågorna nedan genom att skatta dig själv med hjälp av skalan.

För varje fråga, välj det alternativ som bäst beskriver hur du har känt och betett dig de senaste 6 månaderna.

1. Hur ofta har du svårigheter med att avsluta de sista detaljerna i en uppgift/ett projekt när de mer krävande momenten har avklarats?

Många med ADHD kan ha svårt att göra klart saker. Det är inte ovanligt att vara intresserad i början för att sedan tappa intresset.

Vid ADHD är det även vanligt att göra flera saker samtidigt vilket kan resultera i att ingen av dem blir färdiga eller gjorda ordentligt.

2. Hur ofta har du svårigheter med att få ordning på saker och ting när du ska utföra en uppgift som kräver organisation?

Många med ADHD upplever svårigheter med att organisera sitt liv. Det inte ovanligt att ha svårt med tidsuppfattningen, vara tidsoptimistiskt med resultat att det är vanligt att komma för sent.

Det kan vara en utmaning att planera vardagen och det är in ovanligt att dubbelboka aktiviteter. Det kan vara svårt att hålla deadlines.

För många har svårt att använda kalender med andra känner att de behöver planera saker i detalj för att inte missa något.

Personer med ADHD kan ofta behöva påminnas om saker och ta hjälp av andra för att strukturera vardagen. Att det är rörigt hemma eller på arbetsplatsen är även något som många med ADHD upplever.

3. Hur ofta har du problem att komma ihåg avtalade möten, t ex läkarbesök, eller åtaganden?

Andra exempel på saker som kan glömmas bort är räkningar, att ringa eller skriva tillbaka när någon sökt dig, att göra sysslor eller ärenden.

En bidragande orsak kan vara att du glömmer bort att skriva upp saker i kalendern. Vissa försöker hantera glömskan genom att skriva upp allt på listor men det kan ta mycket energi. Personer med ADHD kan behöva påminnas om viktiga saker.

4. Hur ofta händer det att du undviker eller skjuter på att sätta igång med en uppgift som kräver mycket tankemöda?

Vid ADHD är det vanligt att styras mycket av det som känns kul i stunden. Därför skjuts ofta tråkiga uppgifter upp och du gör det som är roligast eller lättast först.

Det kan också vara så att du undviker uppgifter som kräver koncentration som att läsa längre texter eller hålla på med administration. Det är inte ovanligt att skjuta upp saker till sista minuten eller så att de inte blir färdiga i tid. Det är ofta extra svårt om det inte finns någon deadline.

5. Hur ofta händer det att du sitter och plockar med något, eller skruvar på dig och rör händer eller fötter när du är tvungen att sitta en längre stund?

För den med ADHD är det svårt att sitta still. Vissa kan beskriva det som att de konstant är i någon form av rörelse. Det kan handla om att gunga med benet eller leka med något. Kanske pilla med håret eller bita på naglarna.

De flesta vuxna med ADHD kan kontrollera rastlösheten och sitta stilla men det är ofta stressigt, ansträngande och tar mycket energi.

Du kanske skruvar på dig när du tar detta ADHD-test?

6. Hur ofta känner du dig överaktiv och tvungen att hålla igång, som om du gick på högvarv?

Vill du hela tiden hålla dig upptagen med att göra något? Det är vanligt vid ADHD. Att leva livet i ett högt tempo kan göra att andra uppfattar dig som rastlös och att det kan svårt att hänga med dig.

Det är inte ovanligt att t ex ha svårt att bara titta på en film utan att det behövs någon ytterligare sysselsättning samtidigt.

7. Hur ofta händer det att du gör slarvfel när du arbetar med en tråkig eller svår uppgift?

Slarvfelen kan handla om att du är för snabb eller att du inte läser instruktioner noggrant. Det kan även vara så att du missar detaljer eller tvärtom fastnar på en detalj och tappar helheten. Exempelvis kanske du fyller i detta ADHD-test snabbt.

För att undvika att fel kan många arbeta extra långsamt eller kontrollera att uppgifter verkligen blivit rätt fler gånger än andra behöver.

8. Hur ofta händer det att du har svårt att hålla kvar uppmärksamheten när du utför tråkigt eller monotont arbete?

Kan du distraheras snabbt av tankar eller associationer? Vid ADHD är det vanligt att vara lättdistraherad av saker du tänker på men även saker utifrån som ljud eller andras samtal.

Det kan göra det svårt att fokusera vid läsning, ett möte eller en föreläsning. Det är även vanligt att tröttna på saker snabbt för att sedan sväva iväg.

9. Hur ofta händer det att du har svårt att koncentrera dig på vad folk säger, även när de pratar direkt till dig?

Vid ADHD kan det vara svårt att vara närvarande under samtal. Det kan leda till att du inte vet vad samtalet handlat om efteråt och du behöver ställa frågor om det som redan diskuterats.

Du kanske byter ämne ofta under samtal vilket gör det svårt för andra att hänga med. Många får även kommentarer om att de verkar ha tankarna på annat.

10. Hur ofta händer det att du förlägger eller har svårt att hitta saker hemma eller på arbetet?

Brukar du tappa bort mobiltelefon, nycklar, plånbok och andra viktiga saker? Personer med ADHD kan ofta glömma vad de lagt saker och behöver därför lägga mycket tid och energi på att leta efter dem.

Det är även vanligt att behöva gå eller åka tillbaka hem för att hämta kvarglömda saker.

11. Hur ofta händer det att du distraheras av händelser eller ljud i din omgivning?

För någon med ADHD är det ofta svårt att stänga ute eller filtrera intryck från omgivningen. Det gör att du lättare blir distraherad av störningar, ljud, händelser, samtal eller egentligen vad som helst.

Ofta kan det vara svårt att ta upp tråden igen och fortsätta med det du gjorde innan du blev distraherad.

12. Hur ofta händer det att du lämnar din plats under möten eller i andra situationer där du förväntas sitta kvar?

Försöker du hitta ursäkter för att gå omkring eller tycker du det är jobbigt att sitta stilla under längre tid? De som har ADHD väljer ofta vara i rörelse och kan bli stressade om det är tvunget att sitta stilla.

Situationer som innebär stillasittande under längre tid som restaurangbesök eller möten kan undvikas. Personer med ADHD eller ADD kan tycka att det är jobbigt att sitta stilla under längre tid på restaurang eller möten.

13. Hur ofta händer det att du känner dig rastlös eller har svårt att vara stilla?

Många med ADHD beskriver en inre känsla av rastlöshet och oro. Ofta finns en känsla av att hela tiden behöva göra något.

14. Hur ofta händer det att du har svårt att gå ner i varv och koppla av när du har en stund över?

Kan du pressa dig och fortsätta aktivera dig när du egentligen känner dig trött? Vid ADHD kan det vara svårt att känna av sina egna gränser.

Därför är det vanligt att köra slut på sig själv för att sedan ”krascha” energimässigt och bli utmattad. Vissa har ett behov att vara mycket fysiskt aktiva för att kunna koppla av.

15. Hur ofta händer det att du kommer på dig med att prata för mycket i sociala sammanhang?

Vid ADHD är det vanligt att du eller andra känner att du pratar för mycket. Det kan handla om att ha svårt att sluta prata eller behöva många ord för att få något sagt.

16. Hur ofta händer det att du avslutar meningar åt dem du talar med, innan de själva hinner avsluta dem?

Personer med ADHD kan avbryta andra. Kan handla om att det känns som att du ändå vet vad de ska säga. Det kan också vara så att du säger saker utan att riktigt tänka efter vilket du kan ångra i efterhand.

Det kan också vara så att det är svårt för andra att bryta in eller att du säger saker som du i efterhand ångrar att du sagt.

17. Hur ofta händer det att du har svårt att vänta på din tur i situationer då det krävs?

Många med ADHD kan känna sig otåliga. Exempel kan på situationer vänta i en kö, att vara fast i trafiken eller att vänta på sin tur i samtal.

Det kan även finnas en övergripande i livet i stort där exempelvis anställningar eller relationer kan avslutas snabbt.

18. Hur ofta händer det att du avbryter/stör andra när de är upptagna?

Personer med ADHD kan ha starka åsikter om saker och kan vara snabba med att uttala den. I vissa fall kan det vara en utmaning att respektera andras gränser.

Ett problem kan även vara att du bryter in i eller tar över andras uppgifter eller aktiviteter utan att de har bett om det.

Ouppmärksamhet: 0

Hyperaktivitet/Impulsivitet: 0

Tolka resultatet på ditt ADHD-test

Nedan får du hjälp att tolka ditt resultat på detta ADHD-test. Kom ihåg att oavsett poäng är det viktigt att söka hjälp om du är orolig för din hälsa.

Du har 0-17 poäng på båda skalorna

Detta innebär att det är mindre sannolikt att du har ADHD.

Du har 17-23 poäng på någon av skalorna

Detta innebär att det är sannolikt att du kan ha ADHD. 

Du har mer än 24 poäng på någon av skalorna

Detta innebär att det är mycket sannolikt att du kan ha ADHD. 

Hög poäng på en skala, låg på den andra

Har du fått en hög poäng på en skala men låg på den andra? Då rekommenderar vi dig att läsa “Vad är skillnaden på ADHD och ADD?” som du hittar nedan. 

Vill du göra en utredning utan väntetid?

Välkommen boka en första kostnadsfri bedömning eller läs hur en ADHD-utredning eller neuropsykiatrisk utredning fungerar hos oss

Vad är skillnaden på ADHD och ADD?

Innan användes uttrycket ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) för att beskriva svårigheter med ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Uttrycket ADD (Attention Deficit Disorder) användes för att beskriva svårigheter med främst ouppmärksamhet. Idag använder vi bara uttrycket ADHD men det finns tre olika former.

ADHD: Kombinerad form

ADHD: kombinerad form innebär svårigheter med ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. En person med denna problematik skulle kunna få höga poäng på båda skalorna på detta ADHD-test.

ADHD: Huvudsakligen ouppmärksam form

ADHD: huvudsakligen ouppmärksam form är det som tidigare skulle kunna kallas för ADD och här har du svårt med ouppmärksamhet. En person med denna problematik skulle kunna få hög poäng på skalan för ouppmärksamhet men låg poäng på skalan för hyperaktivitet/impulsivitet.

ADHD: Huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form

Vi har sedan även ADHD: huvudsakligen hyperaktiv-impulsiv form där du främst har svårigheter med hyperaktivitet och impulsivitet. En person med denna problematik skulle kunna få hög poäng på skalan för hyperaktivitet/impulsivitet men låg poäng på skalan för ouppmärksamhet.

Rekommendation

Vi rekommenderar dig att söka hjälp om du är orolig för din hälsa. Det gäller oavsett poäng på vårt ADHD-test. En hög poäng på ASRS kan ses som en extra stark rekommendation att söka hjälp.

ASRS författare

ASRS är framtaget av Världshälsoorganisationen (WHO). Även den svenska versionen av detta ADHD-test är framtaget av WHO. Kommentarerna och förklaringarna på denna sida är tillägg och är skrivna av Jonas Evander på Amedo.