ADD-utredning för vuxna - privat och online

På Amedo är vi specialiserade på ADD-utredning för vuxna online. Vi erbjuder även utredningar av ADHD och autism.  Hos oss får du engagerad vård online av erfarna läkare och psykologer. Boka ett kostnadsfritt bedömningssamtal redan idag!

Boka en kostnadsfri första bedömning

Bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka en första bedömning! 

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han arbetat med utredning och behandling av ADD och andra tillstånd sedan 2013.

Innehållsförteckning

Nytt namn på diagnosen

Diagnosen ADD eller Attention Deficit Disorder har bytt namn. ADD kallas idag för ADHD: huvudsakligen ouppmärksam form. I den här artikeln använder vi ordet ADD.

Kostnadsfritt första bedömningssamtal

Du börjar med ett första bedömningssamtal. Här tar vi reda på om det finns misstankar om ADD, ADHD eller autism. Den första bedömningen inför en ADD-utredning är utan kostnad.

ADD-utredning utan väntetid

Du kan direkt boka en ledig tid för ett bedömningssamtal. Du kan oftast få tid inom vecka. Om vi bedömer att det finns starka misstankar om ADD, ADHD eller autism får du ett erbjudande att göra en ADD-utredning. Om du tackar “ja” till erbjudandet kan du börja din utredning direkt.

Träffa erfarna läkare och psykologer

Din utredning genomförs av specialistläkare i psykiatri (psykiater) och av psykolog. Vi har lång erfarenhet av utredning och behandling av ADD samt andra tillstånd.

ADD-utredning online och i hela Sverige

Vi gör de flesta av våra ADD-utredningar online. Vi kan därför hjälpa dig oavsett vart du bor i Sverige. I vissa fall kan det behövas ett fysiskt besök. Vart det fysiska besöket är anpassas efter vart du bor och vi har det så nära dig som möjligt. 

Vi gör utredningar i hela Sverige. Här är exempel på orter där du kan utreda ADD som vuxen hos oss:

 

Karta över Sverige. Vi erbjuder ADD-utredning och neuropsykiatriska utredningar för vuxna i hela Sverige.
 • Stockholm
 • Göteborg
 • Malmö
 • Norrköping
 • Örebro
 • Linköping 
 • Jönköping
 • Uppsala
 • Umeå
 • Luleå
 • Sundsvall
 • Falun
 • Västerås
 • Halland
 • Helsingborg
 • Kungsbacka
 • Skåne
 • Norrbotten

Vi utgår från nationella riktlinjer för utredning av ADD

Vi utgår därför från Socialstyrelsens nationella riktlinjer i vårt arbete med ADD-utredningar. Detta gör att du kan känna dig trygg med att du får en effektiv och säker vård som håller en hög svensk standard.

Hur går en ADD-utredning till?

Vi utgår därför från Socialstyrelsens nationella riktlinjer i vårt arbete med ADD-utredningar. Detta gör att du kan känna dig trygg med att du får en effektiv och säker vård som håller en hög svensk standard.

Bedömningssamtal

Vi börjar med ett kostnadsfritt bedömningssamtal. Under samtalet tar vi reda på om det finns misstankar om ADD, ADHD eller autism. Vi undersöker även ditt allmänna mående. 

Det gör vi för att se om det finns andra utmaningar som kan ge svårigheter med uppmärksamhet eller koncentrationsförmåga.

Om vi bedömer att det finns starka misstankar erbjuds du att göra en utredning. Om du “tackar ja” påbörja vi din utredning direkt.

Bedömning av psykolog

Under ADD-utredningen har du flera besök med psykolog. Med psykologen undersöker du symtom på ouppmärksamhet i vuxen ålder och i barndomen. Vi tittar även på hur symtomen påverkat ditt liv. Om det är möjligt intervjuar vi även en förälder eller någon annan som känt dig länge,

Bedömning av läkare

Med läkaren utesluter ni andra problem som skulle kunna leda till ouppmärksamhet. Ni tar även reda på om du har andra svårigheter med psykisk ohälsa förutom ADD. Läkaren undersöker även om det är något med din kroppsliga hälsa som skulle kunna leda till ouppmärksamhet.

Återgivning och rekommendationer

Vi sammanställer det som kommit fram i utredningen i ett utlåtande. Utlåtandet är det officiella dokument som beskriver dina svårigheter. 

Utlåtandet innehåller information om du har ADD-diagnos eller en annan diagnos. Tillsammans med din psykolog går du genom utlåtandet och utredningens resultat. Under detta samtal får du även rekommendationer om vad du kan göra för att må bättre.

Här hittar du en detaljerad beskrivning av hur en neuropsykiatrisk utredning av ADD för vuxna går till. 

ADD-utredning - Test online som du tar snabbt

Om du överväger att göra en ADD-utredning som vuxen så ta gärna vårt online test för ADD och ADHD. Testet heter ASRS och används inom svensk sjukvård för att upptäcka ADD. Det går inte att ställa diagnos bara utifrån testet men det kan ge dig en fingervisning.

Få en första bedömning - Kostnadsfritt!

Vi tar reda på om det finns en misstanke om ADD, ADHD eller autism. Boka din bedömning idag!

Vanliga frågor om utredning och ADD

Här hittar du svar på frågor om ADD-utredning och ADD i allmänhet.

Erbjuder din ADD-utredning av barn eller ungdomar?

Nej, vi erbjuder inte ADD utredning av barn. Vi är specialiserade på ADD-utredning av vuxna.

Behövs en remiss för ADD-utredning hos er?

Du behöver ingen remiss för att komma till oss. Du kan boka ditt första bedömningssamtal och komma igång direkt.

Hur mycket kostar en ADD-utredning?

Vad kostar en ADD-utredning? Det första bedömningssamtalet är kostnadsfritt. Om det finns starka misstankar om ADD, ADHD eller autism så får du ett erbjudande om utredning. Du betalar för utredningen om du tackar “ja” till erbjudandet. Kostnaden för en privat ADD-utredning är 29 900 kr.

Hur lång tid tar en ADD-utredning?

Hur lång tid en ADD-utredning tar kan variera beroende på dina förutsättningar, behov och mål. En vanlig utredning består av 6 timmar psykologbesök och 1,5 timme läkarbesök. Från och med att du tackar “ja” till ditt erbjudande om utredning tar det oftast 5-8 veckor innan den är färdig.

Hur skiljer sig ADD-utredning via vårdcentral från ert upplägg?

Det finns flera skillnader mellan att göra en ADD-utredning via vårdcentral (offentlig vård) och att söka hjälp hos oss. Vårdcentraler har ofta väntetid för en första bedömning och om du får en remiss till specialiserad vård får du vänta ytterligare. I vissa delar av Sverige kan väntetiden vara 1-3 år. 

Hos oss kan du ofta få tid för en första bedömning inom en vecka. Om vi bedömer att en utredning kan hjälpa dig kan du ofta komma igång direkt. Via vårdcentral träffar du personal som har en bred kompetens. De är dock inte nödvändigtvis specialiserade på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hos oss får du träffa specialiserad läkare och psykolog direkt.

Erbjuder ni mediciner efter ADD-utredning?

Om din utredning resulterar i diagnosen ADD eller ADHD kan vi erbjuda medicinering. Vi erbjuder behandling av läkemedel via oss eller en av våra samarbetspartners. Läkare bedömer även om det är medicinskt lämpligt innan du kan påbörja medicinering.

Är ADD en diagnos?

ADD är en neuropsykiatrisk diagnos. Idag kallas ADD för ADHD: huvudsaklig ouppmärksam form.

Är ADD ADHD?

ADD är en neuropsykiatrisk diagnos. Idag kallas ADD för ADHD: huvudsaklig ouppmärksam form. Det finns tre former av ADHD:

 1. ADHD kombinerad form: Du har svårt med ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. 
 2. ADHD huvudsakligen ouppmärksam form. Du har främst svårt med ouppmärksamhet. Detta kallades tidigare ADD.
 3. ADHD huvudsakligen hyperkativ-impulsiv form: Du har svårt med hyperaktivitet och impulsivitet.

Är ADD ärftligt?

ADD är ärftligt och ärftlighet är en stor bidragande orsak till att en  person får ADD. Upp till 75% av orsaken till att en person utvecklar ADD kan förklaras av ärftlighet. Desto närmare släkt du är någon med ADD desto större är sannolikheten att du även bär på de anlagen.

Är ADD autism?

ADD och autism är två olika diagnoser. Vid ADD har en person huvudsakligen svårt med ouppmärksamhet. Vid autism kan en person ha svårt med det sociala samspelet med andra. 

Det kan vara svårt att skapa och bevara sociala relationer. Att förstå social kommunikation kan även vara utmanande. 

Vid autism är det även vanligt att tycka att det är svårt med vardagliga förändringar. Det är även vanligt att sinnena hos personer med autism kan fungera annorlunda. Sinnesintryck kan upplevas som mycket starka eller mycket svaga.  Det kan handla om hörsel, lukt, smak, beröring, kyla, värme eller smärta. 

Det är inte ovanligt att en person kan ha både ADD och autism. I bedömningssamtalet inför ADD-utredningen undersöker vi därför alltid om det finns tecken på autism.