ADHD: KBT-behandling online

Vi är en digital mottagning specialiserad på behandling och utredning av ADHD. ADHD-KBT eller ADHD-anpassad kognitiv beteendeterapi är en metod som är anpassad för dig som har svårt med ouppmärksamhet, hyperaktivitet, impulsivitet eller andra symtom.

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med KBT-inriktning. Han har mångårig erfarenhet av ADHD och KBT. Utöver behandling arbetar han med neuropsykiatriska utredningar och undervisar i KBT.

KBT för ADHD-symtom

I en KBT-behandling för ADHD tittar vi på vilka som är de största utmaningarna för dig. Vi prioriterar områden där en förändring hade gjort störst positiv skillnad i ditt liv. Vi arbetar sedan tillsammans för att ta fram konkreta strategier och förhållningssätt som passar dina behov, förutsättningar och mål. Nedan hittar du exempel på områden som går att arbeta i KBT för ADHD.

 • Lära dig mer om ADHD
 • Hushålla med energi
 • Hantera ilska 
 • Hantera och reglera starka känslor
 • Planera, prioritera och organisera 
 • Hantera relationer
 • Prestera hållbart på arbetet
 • Studera hållbart
 • Kommunicera konstruktivt
 • Hållbar fysisk aktivitet och kost
 • Hantera impulsivitet
 • Hantera negativa tankar
 • Hantera oro och ältande
 • Stärka självkänsla och självförtroende 
 • Minska prokrastinering 
 • Hantera distraktioner och hålla fokus
 • Dela upp stora och utmanande uppgifter
 • Skapa hållbara rutiner

Vill du ta reda på vilka symtom som är mest utmanande för dig just nu? Då kan du göra vårt online test för ADHD hos vuxna. 

Hur hjälpsam är KBT vid ADHD-symtom?

KBT för ADHD-symtom är en effektiv behandling som rekommenderas av Socialstyrelsen.

"För vuxna (över 21 år) med adhd finns vetenskapligt stöd för att KBT även minskar typiska adhd-symtom, såsom svårigheter med känsloreglering och impulskontroll. Behandlingen minskar i sin tur även ångest. Att behandla adhd-symtom med KBT har därför relativt hög prioritet för vuxna."

KBT för psykisk ohälsa med samtidig ADHD

ADHD ökar risken för att utveckla olika former av psykisk ohälsa. KBT kan vara hjälpsamt vid samtidig ADHD men kan behöva anpassas för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Nedan hittar du exempel på utmaningar som du kan få hjälp med hos oss.

Ångest

Vi erbjuder KBT-behandling för ångest och samtidig ADHD. Vi kan hjälpa dig som ofta eller i perioder känner en hög nivå av ångest. Vi kan även hjälpa dig med olika ångestproblem exempelvis social ångest, panikångest, agorafobi och generaliserat ångestsyndrom.

Depression eller nedstämdhet

Depression och nedstämdhet är vanligt hos personer som lever med ADHD. KBT är en effektiv behandling vid depression. Behandlingen hjälper även vid samtidig ADHD men behöver ofta anpassas för att du ska få bra resutlat och må bättre. Vi kan erbjuda dig ADHD-anpassad depressionsbehandling. 

Hjälper KBT vid ångest eller depression med samtidig ADHD?

Socialstyrelsen rekommenderar dig med ADHD KBT vid ångest och depression.

"Kognitiv beteendeterapi (KBT) är vidare förstahandsvalet för att behandla personer med ångestsyndrom eller mild till måttlig depression... Detta gäller även personer med adhd eller autism, om de bedöms kunna tillgodogöra sig psykologisk behandling."

Stress och utmattning

Vid ADHD är det ofta svårt att hitta en balans i livet. Det blir ofta allt eller inget. Perioder med hög intensitet varvas av perioder med “krascher” där det kanske inte finns någon energi. Denna typ av mönster ökar risken för att utveckla allvarligare former av stressrelaterad problematik som exempelvis utmattning. KBT för ADHD hjälper dig att få en bättre balans mellan ansträngning och återhämtning.

Sömnsvårigheter

Sömnsvårigheter är vanliga vid ADHD. KBT är en effektiv metod för att arbeta med sömnlöshet och andra sömnrelaterade problem. Att få en bättre sömn ger de flesta med ADHD mer energi att hantera andra områden i livet som är svåra.

Har du ADHD och andra utmaningar?

Om du har ADHD och andra utmaningar än de vi nämner här så hör gärna av dig. Vi gör tillsammans en bedömning om vi är lämkpade att hjälpa dig. 

Hur fungerar KBT vid ADHD?

Vi börjar alltid med ett bedömningssamtal där vi tar ställning till om vi är bäst lämpade att hjälpa dig. När vi förstår dina behov och mål gör vi en gemensam plan. Behandlingen kan sedan se olika ut beroende på dina utmaningar men nedan beskriver vi vanliga kännetecken.

Målinriktad

Vid KBT för ADHD har vi fokus på dina mål och att faktiskt göra en reell skillnad i ditt liv.

Samarbete

Behandlingen är ett samarbete där du är expert på dig själv och psykologen är expert på KBT. Vi närmar oss dina utmaningar som ett team.

Bygger på forskning

Vi utgår från forskning om ADHD och KBT när vi utformar din behandling.

En göra-behandling

För att skapa en konkret förändring krävs det ofta att vi gör saker annorlunda. I behandlingen tar vi konkreta steg mot det som är viktigt för dig.

Löpande utvärdering

Vi vill inte bara sätta upp mål utan vi vill hjälpa dig att uppnå dem. Vi utvärderar därför kontinuerligt din behandling så att du tar steg framåt.

Vanliga frågor

Här får du svar på vanliga frågor om KBT vid ADHD.

Erbjuder ni barn och ungdomar KBT för ADHD?

Nej, i dagsläget erbjuder vi bara KBT vid ADHD för dig som vuxen.

Krävs det remiss för att få KBT-behandling hos er?

Du behöver ingen remiss för att få behandling hos oss.

Hur mycket kostar KBT för ADHD?

Följ gärna länken för att ta del av våra aktuella priser.

Hur lång är en KBT-behandling vid ADHD?

Behandlingens längd beror på dina behov, förutsättningar och mål. Efter ett första besök kan du få en ungefärlig uppskattning av behandlingens längd.

Utgår ni från en manual för KBT vid ADHD?

Vi kan helt eller delvis utgå från manualer som Safren och Hesslinger. Vi utgår från manualer i den utsträckning det tar oss närmare dina mål.

Kan KBT passa mig som har ADHD utan koncentrationssvårigheter?

KBT vid ADHD kan passa dig som framförallt har svårigheter med hyperaktivitet och impulsivitet. Vi tar reda på om metoden kan vara hjälpsam för dig under det första bedömningssamtalet.

Kan KBT passa mig som har ADHD utan överaktivitet?

KBT vid ADHD kan passa dig som främst har svårt med ouppmärksamhet och koncentration.  Under det första samtalet bedömer vi hur metoden kan hjälpa dig.

Vart är ert huvudkontor?

Vårt huvudkontor är i Stockholm men alla våra KBT-behandlingar är online.