ADHD-utredning i Norrbotten

Vi är en digital mottagning med inriktning på ADHD. Utför din ADHD-utredning i Norrbotten med hjälp av psykolog och läkare online. Det inledande bedömningssamtalet är kostnadsfritt. Boka en bedömning idag!

ADHD-utredning i Norrbotten: Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han började arbeta med ADHD-utredning för vuxna 2013. Han har även stor erfarenhet av psykologisk behandling vid ADHD.

Bild från Norrbotten där vi erbjuder ADHD-utredning.

Vem gör din utredning?

En erfaren psykiater (specialiserad läkare) och psykolog kommer att genomföra din utredning. Psykiatern är specialiserad på psykisk hälsa, och de arbetar tillsammans för att förstå dina specifika svårigheter. Vår personal har lång erfarenhet av att både utreda och behandla ADHD. Vi anser att erfarenheten av behandling är viktig, vilket gör att utredningen blir en effektiv förberedelse för den vård du behöver.

Ta vårt online-test för ADHD-symtom

Undrar du om du kan ha ADHD? Vårt online-test för ADHD ger en inledande bedömning av möjliga symtom. Det används inom svensk sjukvård för att identifiera tecken på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Notera att detta test endast erbjuder en första fingervisning, och en komplett diagnos kräver en mer detaljerad utredning.

Hur lång tid tar en utredning?

Hur lång tid tar en utredning? Längden på en ADHD-utredning varierar beroende på dina individuella behov, förutsättningar och mål. Vårt primära mål är alltid att utföra en så noggrann utredning som möjligt. Vi är medvetna om att vi alla har olika förmågor när det gäller att sätta ord på våra egna upplevelser. Här strävar vi efter att ge dig möjlighet att uttrycka dina tankar och känslor utan att känna dig stressad. Med det sagt är nästan alla utredningar helt klara inom två månader. Majoriteten av utredningarna tar dock kortare tid än så.

Ha med en anhörig i din utredning

Din utredning är utformad för att ge oss en så komplett bild som möjligt av dina utmaningar. Det kan vara väldigt hjälpsamt att involvera dina närmaste. Deltagande från dina anhöriga är valfritt, men det rekommenderas om det är möjligt, eftersom det ofta tillför viktig information. Nedan går vi igenom exempel på delar av utredningen där det är valfritt men fördelaktigt att ha med en anhörig.

Att förstå dig som vuxen

I din utredning kommer du att få frågor om dina svårigheter med ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet som vuxen. Det kan vara användbart att ha med en närstående person som lever nära dig idag. Du kan välja att ha med en partner, en nära vän eller en familjemedlem om du så önskar.

Att förstå dig som barn

En del av din utredning är utvecklingsanamnes eller utvecklingsbakgrund. Här tittar vi på hur du har utvecklats sedan din mamma var gravid med dig. Vi analyserar inte bara ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet utan även många andra områden som påverkar din utveckling. Om det går, föreslår vi att du har med dig en förälder under detta samtal.

Snöigt landskap i Norrbotten där vi arbetar med ADHD-utredning.

När du får utredningens resultat

När du får återgivningen får du reda på resultatet av din utredning. Vi går igenom läkarens och psykologens bedömning baserat på insamlad information samt eventuella diagnoser. Du får också rekommendationer om hur du kan gå framåt. Många uppskattar att ha med en nära anhörig under detta samtal. Det kan vara givande då det ger din anhörig nya perspektiv på dina svårigheter. Många väljer att ha med en partner, familjemedlem eller nära vän.

Är du nyfiken på att vad en neuropsykiatrisk utredning för vuxna innebär? Då hittar du en mer detaljerad beskrivning via länken.

Behandling efter ADHD-utredning i Norrbotten

Resultatet från din utredning, som finns dokumenterat i ett skriftligt utlåtande, ger dig möjlighet att ansöka om offentlig eller privat vård. Om du föredrar en privat väg, kan du via oss få psykologisk behandling och läkemedelsbehandling.

Läkemedelsbehandling

Forskning visar att läkemedelsbehandling kan lindra symtom på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet vid ADHD. Om din utredning leder till en ADHD-diagnos, kan du konsultera en läkare för att utvärdera möjligheten till läkemedelsbehandling och dess säkerhet för dig. Om det är möjligt kommer ni att inleda en period av samarbete för att identifiera rätt läkemedel och dosering som bäst passar dina behov.

Psykologisk behandling

Inom ADHD-rekommenderas KBT som en effektiv psykologisk behandling. Forskningen stöder att KBT kan lindra symtom som är kopplade till ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Under en KBT-behandling för ADHD fokuserar vi vanligtvis på att identifiera områden där förändringar skulle göra en betydande positiv skillnad i ditt liv. Du kommer att få ta del av konkreta strategier och verktyg som stöd i din dagliga tillvaro.

ADHD-utredning i Norrbotten: Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!