ADHD-utredning Göteborg - Vuxen & Privat

Vi är en onlinemottagning med fokus på ADHD. Hos kan du som vuxen få en privat ADHD-utredning i Göteborg. Oftast är utredningen helt online. Det första bedömningssamtalet är kostnadsfritt. Boka din bedömning idag!

ADHD-utredning vuxen Göteborg - Privat

Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han började arbeta med ADHD-utredning för vuxna 2013. Han har även stor erfarenhet av psykologisk behandling vid ADHD.

Bild på centrala Göteborg där du som vuxen kan få en privat ADHD-utredning.

ADHD-Symtom

Symtomen relaterade till ADHD kan variera mycket från person till person. Det är viktigt att hålla i minnet att ADHD endast utgör en del av den totala bilden hos en person. Det som gör dig speciell är en kombination av biologi och inlärningshistoria.

Vanliga ADHD-symtom

 • Slarvfel i arbets-, studie- eller vardagssammanhang Utmaningar med att behålla koncentrationen
 • Besvär med att fokusera under samtal
 • Att utföra uppgifter med flera steg är svårt
 • Att skjuta upp vissa uppgifter
 • Svårigheter med att strukturera vardagen
 • Benägenhet att vara sen
 • Undvikande av mentalt ansträngande aktiviteter som läsning
 • Tendens att förlägga saker
 • Lätt distraherad av yttre händelser eller ljud
 • Glömskhet i vardagen
 • Utmaningar med att sitta stilla under längre tid eller uppleva det som svårt
 • Ha en hög grad av verbalt uttryck
 • Svårt att hitta avkoppling och varva ned
 • Konstant vara på språng och aktiv
 • Uppleva otålighet i olika situationer
 • Bryta in och avbryta andra under konversation

En missuppfattning om ADHD

Många tror felaktigt att personer med ADHD inte kan fokusera alls. Men sanningen är att deras förmåga att koncentrera sig ofta beror på hur intressant de tycker att något är. Om de verkligen brinner för något kan de rikta all sin uppmärksamhet mot det i timmar och glömma bort allt annat. Det kallas hyperfokus. Å andra sidan kan det vara riktigt svårt för dem att hålla fokus om något känns tråkigt. Så när man gör en utredning är det viktigt att titta på hur just du fungerar.

ADHD hos kvinnor och män

ADHD kan potentiellt innebära negativa konsekvenser och nedsatt funktion avseende de flesta områden i livet. Hur exakt en individ påverkas kan variera från person till person. Nedan är hittar du exempel på vanliga svårigheter. Det finns fler exempel än de du hittar nedan.

ADHD och dess konsekvenser

ADHD hos både män och kvinnor innebär likheter och skillnader. Många kvinnor, men inte alla, kan ha mer framträdande symtom av ouppmärksamhet. Samtidigt är hyperaktivitet och impulsivitet inte alltid lika påtaglig som hos män. Symtomen kan påverkas av menstruationscykeln, och kvinnor kan uppleva förstärkta symtom under PMS. Sociala förväntningar kan leda till att kvinnor håller tillbaka sitt beteende, vilket gör hyperaktiviteten mindre uppenbar än hos män. Det kan dock vara krävande och resultera i mindre energi för andra aktiviteter.

Arbete

I arbetet kan det vara svårt att hålla tider. Det kan även vara en utmaning att koncentrera sig under samtal och möten vilket kan göra att du missar viktigt information. Många kan även uppleva en tendens att skjuta på arbetsuppgifter som är viktiga men som känns tråkiga. Det är inte heller ovanligt att göra slarvfel när det kommer till vissa arbetsuppgifter. Svårigheter med rastlöshet kan göra det ansträngande att sitta stilla under längre perioder. Många med ADHD kan uppleva att de presterar under sin egentliga nivå på arbetet.

Studier

När det kommer till studier kan det vara svårt att organisera arbetet. Det kan bli svårt att få in uppgifter i tid. Många kan göra uppgifter i sista minuten. Det kan även vara en utmaning att lyssna under lektioner och föreläsningar. Slarvfel kan uppstå då instruktioner till prov och uppgifter inte läses tillräckligt noggrant. Många kan uppleva det som svårare att klara gymnasiet eller högre utbildning.

Nära relationer och familj

ADHD kan påverka nära relationer. Starka känslor i kombination med en svårigheter att reglera impulser kan bidra till konflikter. Svårigheter att organisera och en tendens att skjuta upp vissa uppgifter kan göra att din partner får ta ett större ansvar när det kommer till vissa delar av vardagen. ADHD kan även göra det mer utmanande att vara förälder.

Sociala relationer

Svårt att hålla sociala kontakter vid liv, glömmer att höra av sig, tröttnar snabbt på sociala kontakter

Ekonomi

ADHD kan bidra till att du gör impulsiva inköp och att du tar kortsiktiga ekonomiska beslut. För vissa kan detta resultera i svårigheter med ekonomin.

Fritid

Många med ADHD upplever att det är svårt att koppla av och varva ned. Ofta beskrivs en känsla av att hela tiden vara uppe i varv. Detta kan göra det svårare att sova och över tid leda till utmattning för vissa. Många med ADHD beskriver även att de snabbt får nya fritidsintressen och projekt för att lika snabbt tröttna på dem. Vissa kan ha ett stort behov att röra på sig för att må bra. Andra beskriver en tendens till impulsivt ätande där de upplever att de kan äta för mycket och för onyttigt. Det kan även vara svårt att ägna sig åt stillsamma aktiviteter som läsning och att se en film på grund av ouppmärksamhet och rastlöshet.

Det är också vanligt att snabbt bli intensivt intresserad av nya saker för att sedan lika snabbt tappa intresset. Många kan ha ett stort behov av fysisk aktivitet för att må bra. Det är även vanligt att äta på ett sätt som är impulsivt.

Det kan även vara svårt att ägna sig åt lugna aktiviteter som att läsa eller titta på film under längre tid. 

Negativ påverkan på självbilden

Det är mer regel än undantag att självbilden påverkas negativt av att leva med ADHD. Det är vanligt att få en mer negativ syn på sig själv på grund av tidigare upplevda misslyckanden men även på grund av negativa kommentarer från andra. Detta kan vara en anledning till att många med ADHD kan ha svårt att ta kritik.

Ta vårt online-test för ADHD-symtom

Funderar du över om du har ADHD och om det kan påverka din vardag? Testa dig själv online för en inledande bedömning. Det här ADHD-testet används inom svensk sjukvård för att upptäcka tecken på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Tänk på att detta test endast erbjuder en första indikation, och för en formell diagnos krävs en mer detaljerad utredning.

ADHD-utredning i Gävle - Online

Vi på Amedo är experter på att genomföra ADHD-utredningar online. I utredningen har du flera videobesök där vi under söker ditt psykiska och fysiska mående. 

Säkert digitalt system

I utredningen använder vi vårt säkra kommunikationssystem Kaddio. Ett sätt att garantera säkerheten är att du alltid behöver logga in med bankid. Väl inloggad kan du utöver att ha videosamtal chatta med din psykolog eller läkare. Du väljer om du använder dig av dator, telefon eller surfplatta.

Vad är syftet med det första bedömingssamtalet?

För dig handlar det första bedömningssamtalet om att utröna om det finns misstankar om ADHD, autism eller båda. Vi vill också kartlägga eventuella hinder för att genomföra en utredning. Vi går endast vidare med en utredning om det finns starka misstankar om ADHD eller autism efter bedömningssamtalet.

Kommer en utredning hjälpa dig?

Innan dina bedömningssamtal ber vi dig att svara på flera frågeformulär. Vi kommer att ställa en omfattande serie frågor för att säkerställa så detaljerade bedömningar som möjligt.

Ett anpassat bemötande

För dig som ska genomgå en ADHD-utredning kan det vara naturligt att ha en del frågor. Bedömningssamtalet är också en tid då du kan få information om utredningens process och hur vi kan vara till stöd för dig

Vi ser på dig som en unik individ. Bedömningssamtalet är en möjlighet för oss att lära känna dig bättre och anpassa vårt bemötande för att ge dig den mest givande upplevelsen.

Är du nyfiken på att vad en neuropsykiatrisk utredning för vuxna innebär? Då hittar du en mer detaljerad beskrivning via länken.

Behandling efter ADHD-utredning i Gävle

Med utredningens resultat dokumenterat i ett skriftligt utlåtande kan du ansöka om offentlig eller privat vård. Väljer du den privata vägen kan du via oss få tillgång till både psykologisk behandling och läkemedelsbehandling.

Läkemedelsbehandling

Forskning indikerar att läkemedelsbehandling kan lindra symtom på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet vid ADHD. Om din utredning resulterar i en ADHD-diagnos, kan du ha en konsultation med en läkare för att utvärdera möjligheten till läkemedelsbehandling och dess säkerhet för dig. Tillsammans påbörjar ni en period för att hitta rätt läkemedel och dosering för att maximera ditt välbefinnande.

Psykologisk behandling

Vid ADHD rekommenderas KBT, en psykologisk behandling med väl dokumenterad effekt i forskningen. KBT har visat sig vara framgångsrik i att lindra symtomen relaterade till ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Under en KBT-behandling för ADHD arbetar vi ofta med att identifiera områden där förändring kan göra en betydande positiv skillnad i ditt liv. Du kommer också att få lära dig konkreta strategier och verktyg som kan stödja dig i din vardag.

ADHD-utredning vuxen Göteborg - Privat

Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!