Vanliga frågor

Innehållsföreteckning

Vem gör den neuropsykiatriska utredningen?

Utredningen genomförs av legitimerad specialistläkare (psykiater) och legitimerad psykolog. Både läkare och psykolog har erfarenhet av neuropsykiatriska utredningar av ADHD, ADD, autism, intellektuell funktionsnedsättning och annan psykisk ohälsa. Du kan läs gärna mer om oss på Amedo. 

Väntetid och tidsåtgång

Hur lång är er väntetid?

Vi har kort väntetid. Du kan oftast påbörja din utredning inom en vecka.

Hur lång tid tar det det att genomföra en utredning?

Hur lång tid en utredningar tar beror på vilka utmaningar du har. Den totala tiden för en utredning brukar vara cirka 4-6 veckor.

Vad kan jag göra för att göra att min utredning blir klar snabbare?

Uteblivanden eller avbokningar är den främsta anledningen till att utredningar tar längre tid än tänkt. Undvik i största möjliga mån uteblivanden och avbokningar om du vill få din utredning klar så snabbt som möjligt.

Kan utredningen göras helt på distans?

Oftast kan utredningen göras helt på distans. I vissa fall behöver du göra psykologiska test vilket innebär ett fysiskt besök hos en psykolog. Om du bor i eller nära Stockholm äger detta besök rum i våra lokaler på Kungsholmen. Om du bor i någon annan del av Sverige äger besöket rum hos en psykolog nära dig. 

Priser och betalning

Vad kostar en privat neuropsykiatrisk utredning?

Läs gärna mer om kostnaden för en neuropsykiatrisk utredning under priser och betalning.

Hur betalar jag för min utredning?

Första bedömningssamtalet

Det första bedömningssamtalet är kostnadsfritt.

Resten av utredningen

Efter det första bedömningssamtalet får du ett utredningserbjudande. Du tackar ja eller nej till erbjudandet. Om du accepterar erbjudandet får du en faktura för resten av kostnaden. När ni var har mottagit din betalning av faktura fortsätter din utredning.

Vilka tekniska krav ställer en utredning?

Du behöver mobilt bankid för att legitimera dig och kunna logga in vårt säkra kommunikations. Du behöver även en stabil internetuppkoppling. Du kan använda webbläsarna Firefox, Chrome, Opera, Safari eller Microsoft Edge. Du kan inte använda Internet Explorer. 

Hur gammal behöver jag vara för att göra en utredning hos er?

Vi är specialiserade på utredning av dig som är vuxen. Du kan påbörja en utredning hos oss från dagen du fyller 18 år.

Vilka tester görs vid en adhd-utredning?

I en utredning av ADHD ingår intervjuer och skattningsskalor. I vissa fall får du även göra psykologiska tester. De psykologiska testerna fokuserar på hur du fungerar mentalt i allmänhet men din begåvning, ouppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet i synnerhet.

Vad krävs för en adhd-utredning?

För att göra en utredning hos Amedo krävs det att det efter ett första bedömningssamtal finns starka misstankar om ADHD, ADD, autism eller annan neuropsykiatrisk problematik för att vi ska erbjuda dig en utredning.

Vad har ni för avbokningsregler?

Om du behöver avboka ett besök under en pågående utredning behöver du göra det senast 24 timmar innan besöket börjar. Ett exempel kan vara att om ditt besök börjar 15:00 på en tisdag behöver du avboka ditt besök senast 14:59 på måndagen. 

Om din avbokning sker senare än 24 timmar tillkommer en avbokningsavgift. Vi har samma regler för fysiska och digitala besök. 

Läkemedelsbehandling efter utredning

Om din utredning leder till ADHD-diagnos eller diagnosen som tidigare kallades ADD finns det om du vill och det är lämpligt möjlighet till läkemedelsbehandling utan längre väntetid via någon av våra samarbetspartner.