ADHD-utredning Västerås - Vuxen

Gör en ADHD-utredning i Västerås för vuxna på vår digitala mottagning. Besöken är oftast enbart online. Det första bedömningssamtalet är kostnadsfritt. Oftast tid inom en vecka. Boka en bedömning idag!

ADHD-utredning för vuxna i Västerås

Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han började arbeta med ADHD-utredning för vuxna 2013. Han har även stor erfarenhet av psykologisk behandling vid ADHD.

Bild från luften på Västerås. Här kan du få en ADHD-utredning som vuxen.

Vem gör din ADHD-utredning?

Din utredning kommer att utföras av en legitimerad läkare (psykiater) och en legitimerad psykolog. Psykiatern har specialistkunskap inom psykiatri och fokuserar på psykisk hälsa. Tillsammans arbetar de som ett team för att förstå dina individuella utmaningar på bästa sätt. Vår personal har omfattande erfarenhet av både utredning och behandling av ADHD. Vi anser att erfarenheten av behandling är central för att utredningen ska vara en meningsfull förberedelse för att erbjuda dig hjälpsam vård.

Ta vårt online-test för ADHD-symtom

Har du tankar kring om du kan ha ADHD och hur det kan påverka din vardag? Ta vårt online-test och få en inledande bedömning av eventuella symtom. Används inom svensk sjukvård för att identifiera tecken på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Kom ihåg att detta test bara ger en första fingervisning, och en formell diagnos kräver en mer utförlig utredning.

Hur lång tid tar en utredning?

Hur lång tid tar en utredning? Längden på en ADHD-utredning varierar beroende på dina individuella behov, förutsättningar och mål. Vårt främsta fokus är alltid att genomföra en så grundlig utredning som möjligt. Vi förstår att vi alla är olika när det gäller att sätta ord på våra egna upplevelser. Här strävar vi efter att ge dig möjlighet att uttrycka dina tankar och känslor utan att känna dig stressad. Med detta sagt är nästan alla utredningar helt klara inom två månader. De flesta utredningar tar dock kortare tid än så

Ingen väntetid

Att få en utredning kan vara första steget mot en hjälpsam vård. Att få bra behandling kan vara skillnaden mellan ett liv som känns ohanterbart och ett liv som du känner dig nöjd med. Av den här anledningen känner många vi hjälper att de inte kan vänta på att få en utredning. Hos oss kan du få en utredning med kort eller ingen väntetid. Du kan oftast boka ett första bedömningssamtal inom en vecka direkt via denna hemsida. Om du inte hittar en tid som passar dig går det bra att kontakta oss så ordnar vi med en tid som passar bättre.

Om det efter bedömningssamtalet finns en misstanke om ADHD så får du ett erbjudande om att göra en utredning. När du accepterat erbjudandet och betalat utredningen kan vi oftast påbörja utredningen direkt.

Är du nyfiken på att vad en neuropsykiatrisk utredning för vuxna innebär? Då hittar du en mer detaljerad beskrivning via länken.

ADHD-utredning för vuxna i Västerås

Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!