ADHD-utredning vuxen i Uppsala - Privat

Gör en privat ADHD-utredning i Uppsala för dig som vuxen. Oftast är samtliga besök på distans. Boka ett inledande samtal idag utan kostnad!

ADHD-utredning vuxen i Uppsala - Privat

Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han började arbeta med ADHD-utredning för vuxna 2013. Han har även stor erfarenhet av psykologisk behandling vid ADHD.

Bild från tagen från luften på Uppsala. Här kan du som vuxen göra en privat utredning av ADHD.

Vem genomför din utredning?

En legitimerad psykiater (läkare) och psykolog kommer att genomföra din utredning. En psykiater är en läkare med specialistkompetens inom psykiatri och har en utbildning foksuerad på psykisk hälsa. Tillsammans utgör de ett team för att noga förstå dina svårigheter. Vår personal har omfattande erfarenhet av både utredning och behandling av ADHD. Vi anser att kombinationen av erfarenhet inom båda områdena är avgörande för att säkerställa att utredningen leder till meningsfull vård.

Nationella riktlinjer som utgångspunkt

Socialstyrelsen har utarbetat riktlinjer för sjukvården i Sverige med stöd av den senaste forskningen, vilket inkluderar specifika riktlinjer för vård vid ADHD och Autism. Här följer exempel på hur vi praktiskt använder dessa riktlinjer som grund.

Kvalificerad personal

Genom att involvera kvalificerad personal, såsom specialistläkare inom psykiatri och en erfaren psykolog, genomförs din utredning. Fokus ligger på att utgå från dina styrkor och svagheter samt att undersöka hur symtomen påverkar olika livsområden.

Bred utredning

Resultatet av din utredning kommer att förklaras på ett tydligt sätt för att underlätta förståelsen. Vi går alltid igenom utredningen tillsammans med dig när den är avslutad.

Ta hjälp av en anhörig

I din utredning strävar vi alltid efter att förstå dina utmaningar så tydligt som möjligt. Att ta hjälp av dina nära och kära kan vara till stor nytta. Det är valfritt för dina anhöriga att delta, men det rekommenderas om det är möjligt, eftersom det ofta ger oss viktig information. Här nedan går vi igenom exempel på delar av utredningen där det är valfritt men gynnsamt att ha med en anhörig.

Hur fungerar du i vuxen ålder?

I din utredning kommer du att ställas inför frågor om dina utmaningar med ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet som vuxen. Det kan vara givande att involvera en anhörig som lever nära dig för närvarande. Valet att ha med en partner, nära vän eller en familjemedlem är helt upp till dig.

Hur fungerade du som barn?

I din utredning finns en del som kallas utvecklingsanamnes eller utvecklingsbakgrund. Vi går igenom din utveckling från den tidpunkt då din mamma var gravid med dig. Här analyserar vi ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet, samt andra områden som påverkar din utveckling. Om det är möjligt, föreslår vi att en förälder deltar under detta samtal.

Det är också vanligt att snabbt bli intensivt intresserad av nya saker för att sedan lika snabbt tappa intresset. Många kan ha ett stort behov av fysisk aktivitet för att må bra. Det är även vanligt att äta på ett sätt som är impulsivt.

Det kan även vara svårt att ägna sig åt lugna aktiviteter som att läsa eller titta på film under längre tid. 

Vill du dela utredningens resultat?

Under återgivningen får du veta resultatet av din utredning. Här går vi igenom läkarens och psykologens bedömning baserat på den samlade informationen samt eventuella diagnoser. Du får också rekommendationer om hur du kan gå framåt. Många tycker att det är givande att ha med en nära anhörig under detta samtal. Det kan vara hjälpsamt eftersom det ger din anhörig nya perspektiv på dina svårigheter. Många väljer att ha med en partner, familjemedlem eller nära vän.

Gör vårt online-test och få en första bild

Misstänker du kan ha ADHD?  Gör vårt online-test för ADHD och få en första indikation. Det är utformat för den svenska sjukvården och syftar till att upptäcka tecken på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Kom ihåg att detta test endast erbjuder en första indikation, och för en formell diagnos krävs en mer ingående utredning.

ADHD-utredning vuxen i Uppsala - Privat

Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!