ADHD-utredning i Umeå

Vi är en onlinemottagning specialiserad på ADHD. Hos oss kan du göra en ADHD-utredning i Umeå. Första bedömningssamtalet är kostnadsfritt och du kan boka direkt via hemsidan utan väntetid. Boka idag så hjälper vi dig!

ADHD-utredning i Umeå: Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han började arbeta med ADHD-utredning för vuxna 2013. Han har även stor erfarenhet av psykologisk behandling vid ADHD.

Bild på Umeå från vattnet där vi erbjuder ADHD-utredning.

Vad är målet med utredningen?

Syftet med utredningen är att öka din självförståelse och livsglädje. Vi strävar efter att ge dig en fördjupad insikt och tillgång till effektiv vård. Utredningen markerar början på möjligheten att leva ett liv som bättre speglar dina önskemål. Många som har genomgått en utredning och fått rätt behandling har rapporterat om: 

  • Djupare självinsikt och medvetenhet
  • Ökad acceptans och kärlek till sig själva
  • Bättre förståelse för tidigare livserfarenheter
  • Hållbar prestation inom arbete och studier
  • Förbättrat föräldraskap och närvaro
  • Stärkta vänskaps- och kärleksrelationer
  • Ökad funktionalitet i vardagen Förbättrat psykiskt och fysiskt välbefinnande
  • Minskad stress och utmattning
  • Förbättrad impulskontroll
  • Utvecklad organisatorisk förmåga

ADHD och konsekvenser för vardagen

ADHD kan möjligtvis resultera i negativa konsekvenser och påverka olika områden i ditt liv. Hur exakt du påverkas varierar, och här nedan finns exempel på vanliga svårigheter. Observera att det finns fler exempel än de som listas här.

Arbete

Under arbetsdagen kan det vara en utmaning att hålla tider. Att upprätthålla fokus under samtal och möten kan vara svårt, vilket kan resultera i att viktig information förbises. Många känner sig benägna att skjuta upp viktiga men mindre roliga arbetsuppgifter. Slarvfel i vissa arbetsmoment är inte heller ovanligt. Svårigheterna med rastlöshet kan göra det krävande att sitta stilla under längre tider. För personer med ADHD kan arbetsprestationen kännas som om den inte når sin fulla potential.

Studier

När det kommer till studier kan det vara en utmaning att organisera arbetet. Det kan bli svårt att hålla tidslinjer för inlämningar. Många kan hamna i läget att göra uppgifter i sista minuten. Att lyssna under lektioner och föreläsningar kan också vara svårt, vilket kan leda till slarvfel om instruktioner till prov och uppgifter inte läses tillräckligt noggrant. Många upplever det som krävande att klara av gymnasie- eller högre utbildning

Nära relationer

ADHD har en inverkan på dina nära relationer. De intensiva känslorna, i kombination med svårigheter att reglera impulser, kan ibland generera konflikter. Att organisera och ta tag i vissa uppgifter kan vara en utmaning, vilket i sin tur kan innebära att din partner får ta ett större ansvar för vardagliga aspekter. Att vara förälder kan också vara mer krävande när du lever med ADHD.

Sociala kontakter

Du kan ha svårt att upprätthålla sociala kontakter. Det kan hända att du glömmer bort att höra av dig, och i vissa fall kan du snabbt tröttna på att hålla igång sociala relationer.

Ekonomi

För dig kan ADHD medföra att du gör impulsiva inköp och tar kortsiktiga ekonomiska beslut. I vissa fall kan detta innebära utmaningar med ekonomin.

Fritid

Att koppla av och varva ned utgör en utmaning för många med ADHD. En konstant känsla av att vara i högvarv beskrivs ofta, vilket kan påverka sömnen och på sikt leda till utmattning för vissa. Många upplever också att de snabbt antar nya fritidsintressen och projekt, bara för att lika snabbt tappa intresset. För vissa är behovet av regelbunden fysisk aktivitet avgörande för välbefinnande, medan andra kämpar med impulsivt ätande och överkonsumtion av mindre hälsosam mat. Dessutom kan det vara svårt att ägna sig åt stillsamma aktiviteter som läsning eller filmtittande på grund av utmaningar med ouppmärksamhet och rastlöshet.

Självbild

Att leva med ADHD kan ofta innebära att din självbild påverkas negativt. Du kan uppleva att du får en mer negativ syn på dig själv, dels på grund av tidigare misslyckanden och även på grund av negativa kommentarer från andra. Det här kan vara en anledning till att du ibland har svårt att ta emot kritik.

Ta vårt online-test för ADHD-symtom

Funderar du på om ADHD kan vara en del av det som försvårar din livssituation? Vårt online-test för ADHD ger en första bedömning av potentiella symtom. Det används inom svensk sjukvård för att upptäcka tecken på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Observera att detta test enbart ger en första fingervisning, och en fullständig diagnos kräver en utredning av läkare och psykolog.

Bild på Umeå från luften. Här kan du få en ADHD-utredning.

Ingen väntetid

Att starta en utredning kan vara det första steget mot en givande vård. Att få rätt behandling kan vara avgörande för att göra skillnaden mellan ett liv som känns överväldigande och ett liv som du är nöjd med. Många av de personer vi stöttar känner att de inte kan vänta på att inleda en utredning. Här hos oss kan du genomgå en utredning med kort eller ingen väntetid. Ett första bedömningssamtal kan oftast bokas inom en vecka direkt via vår hemsida. Om du inte hittar en passande tidpunkt kan du alltid kontakta oss för att hitta en bättre anpassad tid. Efter bedömningssamtalet och vid misstanke om ADHD erbjuds du möjligheten att påbörja en utredning. När du har accepterat erbjudandet och betalat för utredningen kan vi oftast påbörja den direkt.

Är du nyfiken på att vad en neuropsykiatrisk utredning för vuxna innebär? Då hittar du en mer detaljerad beskrivning via länken.

Behandling efter ADHD-utredning i Gävle

Ditt utredningsresultat, som finns nedtecknat i ett skriftligt utlåtande, kan användas för att söka offentlig eller privat vård. Om du önskar ett privat alternativ efter din utredning, har du möjlighet att få psykologisk behandling och läkemedelsbehandling genom våra tjänster.

Läkemedelsbehandling

Vetenskapliga studier visar att läkemedelsbehandling effektivt minskar symtomen på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet vid ADHD. Vid en ADHD-diagnos kan du träffa en läkare för att avgöra om läkemedelsbehandling är säker för dig. Om möjligt påbörjar ni tillsammans en process för att hitta rätt läkemedel och dosering för att optimera din funktion.

Psykologisk behandling

Forskning har fastställt att KBT är en rekommenderad psykologisk behandling vid ADHD, med förmåga att minska symtomen kopplade till ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. En KBT-behandling för ADHD innebär oftast att vi tillsammans identifierar områden där förändringar kan göra en betydande positiv skillnad i ditt liv. Därefter kommer du att lära dig konkreta strategier och verktyg för att hantera din vardag.”

ADHD-utredning i Gävle: kostnadsfri första bedömning

Den första bedömningen är kostnadsfri bedömning online. Välkommen att boka!