ADHD-utredning i Skåne - Vuxen

Välkommen till vår onlinemottagning! Hos oss kan du genomföra en privat ADHD-utredning i Skåne som vuxen. Det första bedömningssamtalet är kostnadsfritt. Boka en första bedömning idag!

ADHD-utredning i Skåne - Vuxen

Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han började arbeta med ADHD-utredning för vuxna 2013. Han har även stor erfarenhet av psykologisk behandling vid ADHD.

Landskapsbild från Skåne där vi arbetar med ADHD-utredning.

ADHD och dess konsekvenser

ADHD kan leda till negativa konsekvenser och nedsatt funktion. Hur exakt du påverkas kan variera från person till person. I en ADHD-utredning i Gävle tar vi reda på hur just du påverkas. Här hittar du exempel på vanliga svårigheter. Det kan vara bra att tänka på att det finns fler exempel än de vi går genom här.

Arbete

När du är på jobbet kan det vara en utmaning att hålla deadlines. Att koncentrera dig under samtal och möten kan vara svårt. Det kan göra att du missar viktig information. Många kan skjuta upp arbetsuppgifter som inte känns roliga eller stimulerande. Slarvfel i vissa när det kommer till uppgifter som inte känns roliga är också vanligt. Du kan känna att det ärjobbigt att sitta stilla under längre perioder. En annan vanlig upplevelse är att känna att du kan mer än du faktiskt presterar.

Studier

Du kan uppleva att det kan vara en utmaning att organisera på ett tillräckligt bra sätt. Det kan vara så att uppgifter inte kommer in i tid. I vissa fall kan du göra dem i sista minuten. Att lyssna uppmärksamt under lektioner och föreläsningar kan vara utmanande. Vilket kan göra att du behöver igen vid ett senare tillfälle. Slarvfel på grund av att du inte läst uppgifter ( t ex på prov) är även vanliga. Överlag kan många uppleva det som svårt att klara av gymnasieutbildning eller utbildning på högskola.

Nära relationer

ADHD påverkar även dina nära relationer. Starka känslor och svårigheter med impulskontroll kan bidra till att du hamnar i konflikter. Att ha svårt att organisera går ofta ut över partnern.  Många upplever även att det är mer utmanande att vara förälder.  I en ADHD-utredning i Gävle undersöker vi hur just dina relationer påverkas.

Sociala relationer

Det kan vara svårt att upprätthålla sociala kontakter. Att komma ihåg att ringa tillbaka. SMS kan glömmas bort. Det kan även bli tufft av den anledningen att en person som med ADHD kan ha en energinivå som varierar. Det gör att det inte alltid finns energi över till umgänge. 

Ekonomi

ADHD kan även leda till impulsiva inköp och att du tar kortsiktiga ekonomiska beslut.  Över tid kan det göra att du får svårigheter med din ekonomi.

Fritid

För många med ADHD kan det vara svårt att koppla av och varva ned på riktigt. Att vara uppe i varv är även något som för många kan störa sömnen. Över tid kan denna bristande återhämtning leda till utmattning.

Det är också vanligt att snabbt bli intensivt intresserad av nya saker för att sedan lika snabbt tappa intresset. Många kan ha ett stort behov av fysisk aktivitet för att må bra. Det är även vanligt att äta på ett sätt som är impulsivt.

Det kan även vara svårt att ägna sig åt lugna aktiviteter som att läsa eller titta på film under längre tid. 

Negativ självbild

Att leva med ADHD kan ofta leda till att din självbild påverkas negativt. Det är vanligt att du får en mer negativ syn på dig själv, delvis på grund av tidigare misslyckanden och även på grund av negativa kommentarer från andra. Detta kan vara en av orsakerna till att det kan vara utmanande för dig att hantera kritik.

Ta vårt online-test för ADHD-symtom

Har du tankar kring ADHD och dess påverkan på dig? Vårt online-test ger en inledande bedömning av potentiella symtom. Används inom den svenska sjukvården för att upptäcka tecken på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Tänk på att detta test bara ger en första fingervisning, och för en formell diagnos krävs en mer utförlig ADHD-utredning i Gävle.

ADHD-utredning i Gävle - Online

Vi på Amedo är experter på att genomföra ADHD-utredningar online. I utredningen har du flera videobesök där vi under söker ditt psykiska och fysiska mående. 

Säkert digitalt system

I utredningen använder vi vårt säkra kommunikationssystem Kaddio. Ett sätt att garantera säkerheten är att du alltid behöver logga in med bankid. Väl inloggad kan du utöver att ha videosamtal chatta med din psykolog eller läkare. Du väljer om du använder dig av dator, telefon eller surfplatta.

Vad är syftet med det första bedömingssamtalet?

Målet med det första bedömningssamtalet är att ta reda på om det finns misstankar om ADHD, autism eller båda. Vi undersöker även om det finns några hinder för att kunna ge dig en bra ADHD-utredning i Gävle. Vi erbjuder dig bara utredning om det efter samtalet finns starka misstankar om ADHD, autism eller båda. 

Kommer en utredning hjälpa dig?

Inför bedömningssamtalet får du svara på frågeformulär. Under samtalet fördjupar vi och utvecklar vi informationen ytterligare. En ADHD-utredning är en process tar energi, tid och kostar pengar. Vi vill därför vara säkra på att en utredning kan hjälpa dig innan vi ger dig ett erbjudande. Under bedömningen besvarar vi även eventuella frågor som du kan ha om utredningen. 

Ett anpassat bemötande

Varje individ är unik. Bedömningssamtalet hjälper oss att lära känna dig och att anpassa oss efter dina behov och önskemål. Det här gör att vi kan ge dig en så bra upplevelse som möjligt under din ADHD-utredning i Gävle.

Är du nyfiken på att vad en neuropsykiatrisk utredning för vuxna innebär? Då hittar du en mer detaljerad beskrivning via länken.

Bild från Skåne där vi gör utredningar av ADHD.

Behandling efter ADHD-utredning i Gävle

Utredningens resultat dokumenteras i ett skriftligt utlåtande. Du kan använda utlåtandet för att söka offentlig eller privat vård. Om du efter din ADHD-utredning i Gävle önskar ett privat alternativ så kan du få både psykologisk behandling och läkemedelsbehandling via oss.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling av ADHD har i vetenskapliga studier visat sig lindra symtom på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Om din utredning leder till en ADHD-diagnos kan du träffa en läkare som bedömer om läkemedelsbehandling är lämpligt. Om det är möjligt att göra en behandling med läkemedel på ett säkert sätt provar ni sedan ut läkemedel som passar dig.

Psykologisk behandling

KBT är en psykologisk behandling som rekommenderas vid ADHD. KBT har i forskningen visat sig vara hjälpsamt vid ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. I en KBT-behandling för ADHD identifierar områden där en förändring hade gjort en stor positiv skillnad i ditt liv. Du får sedan lära dig konkreta strategier och verktyg som hjälper dig i vardagen.

ADHD-utredning i Gävle: kostnadsfri första bedömning

Den första bedömningen är kostnadsfri bedömning online. Välkommen att boka!