ADHD-utredning vuxen Örebro

Vi är en onlinemottagning specialiserad på ADHD. Vi erbjuder ADHD-utredning av vuxna i Örebro. Utredningen består oftast av onlinebesök. Första bedömningssamtalet är kostnadsfritt. Vi har ingen väntetid. Boka en bedömning idag!

ADHD-utredning för vuxna i Örebro

Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han började arbeta med ADHD-utredning för vuxna 2013. Han har även stor erfarenhet av psykologisk behandling vid ADHD.

Bild på Örebro tagen ovanifrån. Här erbjuder vi ADHD-utredning för dig som vuxen.

Utredning utifrån aktuella riktlinjer

Baserat på den aktuella forskningen tar Socialstyrelsen fram riktlinjer för sjukvården i Sverige och har särskilda riktlinjer för vård vid ADHD och Autism. Nedan beskrivs konkret hur vi implementerar dessa riktlinjer i samband med utredningar.

Rätt kompetens

Specialistläkare inom psykiatri och en erfaren psykolog leder din utredning för att säkerställa hög kompetens. Utredningen tar sin startpunkt i en analys av dina styrkor och svagheter samt en fördjupad granskning av de områden i ditt liv som påverkas negativt av symtomen.

Bred utredning

När vi genomför en utredning strävar vi efter att vara öppna för flera möjliga diagnoser än bara ADHD. Vi överväger alltid om det är relevant att inkludera en utredning för autism. Målet med utredningen är att fastställa om svårigheterna med ouppmärksamhet, hyperaktivitet eller impulsivitet är kopplade till ADHD eller en alternativ orsak.

En tydlig förklaring av resultatet

För att säkerställa att du förstår resultaten kommer de att förklaras på ett tillgängligt sätt. Vi tar alltid tid att gå igenom utredningen med dig efter avslut.

Är du nyfiken på att vad en neuropsykiatrisk utredning för vuxna innebär? Då hittar du en mer detaljerad beskrivning via länken.

Vad kostar en utredning?

Det kostnadsfria (0 kr) första bedömningssamtalet används för att identifiera eventuella misstankar om ADHD eller autism samt för att undersöka eventuella hinder för en utredning. Vid bekräftade misstankar och ett accepterat erbjudande om fullständig utredning från din sida kostar utredningen 29 900 kronor. Efter betalningens registrering kan utredningen oftast påbörjas direkt. För information om kostnader för om du vill ha behandling hos oss efter din utredning se våra fullständiga priser.

Ta vårt online-test för ADHD-symtom

Vill du ta reda på om du har ADHD? Vårt online-test för vuxna ger en inledande bedömning av möjliga ADHD-symtom. Det används inom svensk sjukvård för att identifiera tecken på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Notera att detta test endast erbjuder en första fingervisning, och en komplett diagnos kräver en mer detaljerad utredning.

Bild på Örebro från luften där vi erbjuder ADHD-utredning för dig som vuxen.

ADHD-utredning i Gävle - Online

Amedo är din digitala expert inom ADHD-utredningar online. Under din utredning kommer du delta i flera videobesök där vi noggrant undersöker ditt välmående och funktionsnivå. Videokonversationerna genomförs inom vårt avancerade journalsystem och det säkra kommunikationssystemet Kaddio. För att garantera skyddet av dina uppgifter kräver vi alltid inloggning med BankID. Dessutom erbjuder vårt system en interaktiv chattfunktion som möjliggör löpande delning av information och möjlighet att ställa frågor till din personliga läkare eller psykolog. Detta säkra system ger dig möjlighet att interagera på ett tryggt sätt.

Säkert digitalt system

Det enda som krävs är tillgång till en dator eller smartphone, samt möjligheten att prata ostört. Vid behov av enstaka fysiska besök strävar vi efter att genomföra dem så nära din bostad som möjligt. Vanligtvis meddelar vi om behovet av fysiska besök i början av din utredning.

ADHD-utredning för vuxna i Örebro

Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!