ADHD-utredning i Malmö - Privat

Vi är en onlinemottagning specialiserad på ADHD. Gör en privat ADHD-utredning i Malmö som oftast helt består av besök online. Första bedömningssamtalet är kostnadsfritt. Boka din bedömning idag och kom igång utan väntetid!

ADHD-utredning i Malmö - Privat

Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han började arbeta med ADHD-utredning för vuxna 2013. Han har även stor erfarenhet av psykologisk behandling vid ADHD.

Bild på Malmö från luften. Här kan du göra en ADHD-utredning hos oss.

Målet med ADHD-utredningen

Målet med utredningen är att främja din personliga utvecklingoch skapa mer harmoni i ditt liv. Vi strävar efter att ge dig en fördjupad förståelse för dig själv och möjlighet till skräddarsydd vård. Utredningen kan vara startpunkten för att leva ett liv som du känner större tillfredsställelse med. Många har efter en utredning och rätt behandling upplevt:

  • Ökad självinsikt och medvetenhet
  • Acceptans och kärlek gentemot sig själva
  • Förståelse för tidigare livshändelser
  • Framgångsrik prestation inom arbete och studier
  • Berikande föräldraskap och relationer
  • Effektivare vardagsliv
  • Förbättrat psykiskt och fysiskt välmående
  • Minskad stress och utmattning
  • Bättre impulskontroll
  • Utvecklad organisatorisk förmåga

Ta vårt online-test för ADHD-symtom

Har du funderingar över om ADHD kan påverka din vardag? Testa dig själv online för en inledande bedömning av ADHD-symtom. Det här testet används inom svensk sjukvård för att upptäcka tecken på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Tänk på att detta test endast erbjuder en första indikation, och för en formell diagnos krävs en mer detaljerad utredning.

Vad är syftet med det första bedömingssamtalet?

Vid det första bedömningssamtalet är det din uppgift att undersöka om det finns misstankar om ADHD, autism eller båda. Vi försöker också ta reda på om det finns några hinder som kan försvåra en utredning. Endast om det finns starka misstankar om ADHD eller autism efter samtalet kommer vi att inleda en utredning. Inför dina bedömningssamtal får du fylla i flera frågeformulär. 

Kommer en utredning hjälpa dig?

Vi kommer att ställa en rad frågor för att säkerställa att vi ger dig så heltäckande bedömningar som möjligt. Vi ber dig om detta eftersom en ADHD-utredning är en process som tar mycket av din energi, tid och pengar. Vi vill försäkra oss om att en utredning verkligen kan vara till nytta för dig innan vi erbjuder en komplett utredning.

Ett anpassat bemötande

Inför en ADHD-utredning kan det uppstå en del frågor för dig. Bedömningssamtalet är samtidigt ett tillfälle för att du ska få information om processen och hur vi kan vara till hjälp. Vi betraktar dig som en unik individ.

Genom bedömningssamtalet får vi en bättre förståelse för vem du är och hur vi kan anpassa vårt bemötande för att se till att du får en positiv upplevelse.

Bild från Malmö kvällstid. Här erbjuder vi ADHD-utredning.

Är du nyfiken på att vad en neuropsykiatrisk utredning för vuxna innebär? Då hittar du en mer detaljerad beskrivning via länken.

Vad kostar en ADHD-utredning i Malmö?

Det inledande bedömningssamtalet är kostnadsfritt (0 kr) och används för att undersöka eventuella misstankar om ADHD eller autism. Vid bekräftad misstanke och accepterat erbjudande om fullständig utredning tillkommer en kostnad på 29 900 kronor. Efter registrerad betalning kan utredningen ofta påbörjas direkt. Observera att efter utredningen tillkommer ytterligare kostnader om du önskar behandling via oss. Ta gärna del av våra fullständiga priser för information.

Undersöka begåvning

Begreppet intellektuell funktionsnedsättning, tidigare känt som mental retardation, är något vi noga måste utesluta i samband med utredningen av ADHD. Vi måste säkerställa att detta inte är en bidragande faktor till de utmaningar du möter med ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Genom att granska studieresultat eller ditt arbete kan vi oftast utesluta detta. Om det inte går att avgöra i vardagssituationer genomför vi ett fysiskt begåvningstest nära din bostadsort.

ADHD-utredning i Malmö - Privat

Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!