ADHD-utredning i Lund

Vi är en digital mottagning med inriktning på ADHD. Utför din ADHD-utredning i Lund, där alla besök normalt sett sker online. Det inledande bedömningssamtalet är kostnadsfritt. Boka din bedömning redan idag!

ADHD-utredning i Lund: Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han började arbeta med ADHD-utredning för vuxna 2013. Han har även stor erfarenhet av psykologisk behandling vid ADHD.

Bild på Lund från luften. Här kan du göra en ADHD-utredning.

ADHD och dess konsekvenser

De potentiella konsekvenserna av ADHD sträcker sig över flera livsområden och kan leda till nedsatt funktion för dig. Din påverkan varierar, och här nedan finns exempel på vanliga svårigheter. Kom ihåg att det finns fler exempel än de som nämns här.

Arbete

I din profession kan det vara en utmaning att hålla dig till tider. Att upprätthålla koncentrationen under samtal och möten kan vara problematiskt och resultera i att viktig information går förbi. Många finner det lockande att skjuta upp viktiga men mindre roliga arbetsuppgifter. Slarvfel i vissa arbetsmoment är inte heller sällsynt. Rastlöshetens svårigheter kan göra det påfrestande att sitta stilla under längre perioder. För de med ADHD kan arbetsprestationen kännas som om den inte når sin fulla potential.

Studier

I studierna kan det vara knepigt att organisera arbetet. Att hålla tidsscheman för inlämningar kan vara utmanande. Många har en tendens att skjuta upp uppgifter till sista minuten. Att lyssna under lektioner och föreläsningar kan också vara en utmaning, vilket kan resultera i slarvfel om instruktioner till prov och uppgifter inte läses tillräckligt noggrant. Många upplever det som tuffare att klara gymnasie- eller högre utbildning.

Nära relationer

När du har ADHD kan det påverka dina nära relationer. De starka känslorna, tillsammans med svårigheter att reglera impulser, kan ibland skapa konflikter. Att organisera och ta itu med vissa uppgifter kan vara utmanande, vilket kan leda till att din partner tar ett större ansvar för vissa delar av vardagen. Föräldraskap kan också vara mer utmanande när du lever med ADHD.

Sociala relationer

För dig kan det vara svårt att hålla sociala kontakter levande. Ibland kan det hända att du glömmer bort att höra av dig, och i vissa fall kan du känna dig snabbt uttråkad av sociala interaktioner.”

Ekonomi

ADHD kan påverka dig så att du gör impulsiva inköp och tar snabba ekonomiska beslut. Det kan i vissa situationer leda till svårigheter med ekonomin för dig.

Fritid

För individer med ADHD kan avkoppling och nedvarvning vara en utmaning. Många beskriver en konstant känsla av att vara i högvarv, vilket kan påverka sömnen och med tiden leda till utmattning för vissa. Många upplever även att de snabbt engagerar sig i nya fritidsintressen och projekt, bara för att lika snabbt förlora intresset. För vissa är regelbunden fysisk aktivitet nödvändig för att må bra, medan andra kämpar med impulsivt ätande och överkonsumtion av mindre hälsosam mat. Svårigheter med ouppmärksamhet och rastlöshet kan också göra det utmanande att ägna sig åt lugna aktiviteter som läsning eller filmtittande.

Negativ självbild

För dig är det mer regel än undantag att självbilden påverkas negativt av ADHD. Du kan uppleva att du utvecklar en mer negativ syn på dig själv på grund av tidigare misslyckanden och även på grund av negativa kommentarer från andra. Det kan vara en faktor som gör att du har svårt att ta kritik.

Ta vårt online-test för ADHD-symtom

Undrar du om kan ha ADHD? Vårt online-test ger en inledande bedömning av möjliga ADHD-symtom. Det används inom svensk sjukvård för att identifiera tecken på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Notera att detta test endast erbjuder en första fingervisning, och en komplett diagnos kräver en mer detaljerad utredning.

ADHD-utredning i Gävle - Online

Amedo är en digital mottagning specialiserad på ADHD-utredningar online. Din utredning inkluderar flera videobesök där vi granskar ditt välmående och funktionsnivå. Videosamtalen äger rum inom vårt journalsystem och det säkra kommunikationssystemet Kaddio. För att säkerställa att dina uppgifter skyddas loggar du alltid in med BankID. I systemet finns också en chattfunktion som möjliggör att du löpande delar information och ställer frågor till din läkare eller psykolog. Det säkra systemet gör detta på ett tryggt sätt som värnar om din integritet.

Säkert digitalt system

Allt du behöver är tillgång till en dator eller smartphone samt möjligheten att prata ostört. Vid behov av enstaka fysiska besök genomförs dessa så nära där du bor som möjligt. Du meddelas oftast om eventuella fysiska besök i början av din utredning.

Bild på gata i Lund. I Lund kan du göra en utredning av ADHD hos oss.

Ingen väntetid

Att påbörja en utredning utgör ofta det första steget mot en meningsfull vård. Att få rätt behandling kan vara avgörande för att skilja mellan ett liv som känns överväldigande och ett liv som du är nöjd med. Många av de personer vi stöttar känner att de inte kan vänta på att få en utredning. Hos oss kan du få en utredning med kort eller ingen väntetid.

Du har oftast möjlighet att boka ett första bedömningssamtal inom en vecka direkt via vår hemsida. Om du inte hittar en passande tid kan du alltid kontakta oss för att hitta en tid som passar bättre. Efter bedömningssamtalet och vid misstanke om ADHD erbjuds du möjligheten att påbörja en utredning. När du har accepterat erbjudandet och betalat för utredningen kan vi oftast påbörja den direkt.

Är du nyfiken på att vad en neuropsykiatrisk utredning för vuxna innebär? Då hittar du en mer detaljerad beskrivning via länken.

ADHD-utredning i Gävle: kostnadsfri första bedömning

Den första bedömningen är kostnadsfri bedömning online. Välkommen att boka!