ADHD-utredning i Karlstad

Vi är en digital ADHD-mottagning. Vi utför din ADHD-utredning i Karlstad. Alla besök är oftast online. Det första bedömningssamtalet är kostnadsfritt. Boka din bedömning och börja redan idag!

ADHD-utredning i Karlstad: Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han började arbeta med ADHD-utredning för vuxna 2013. Han har även stor erfarenhet av psykologisk behandling vid ADHD.

Bild på Karlstad från Luften där vi gör utredning av ADHD.

Ta vårt online-test för ADHD-symtom

Misstänker du har symtom kopplade till ADHD? Gör vårt online-test för en första bedömning. Det används i den venska sjukvården och syftar till att upptäcka tecken på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Kom ihåg att detta test endast ger en första fingervisning, och för en formell diagnos krävs en mer ingående utredning.

Målet med utredningen

Syftet med utredningen är att främja din övergripande hälsa och livskvalitet. Vi strävar efter att ge dig en djupare förståelse för dig själv och möjligheten till vård som verkligen gynnar dig. Utredningen är det första steget mot att leva livet på ett sätt som skapar ökad tillfredsställelse. Många personer som har genomgått en utredning och fått lämplig behandling har rapporterat: 

  • Ökad självinsikt
  • Acceptans och försoning med sig själva
  • En förbättrad förståelse för tidigare livserfarenheter
  • Hållbar prestation inom arbete och studier Förbättrat föräldraskap och närvaro
  • Stärkta vänskaps- och kärleksrelationer
  • Ökad funktionalitet i vardagen
  • Förbättrat psykiskt och fysiskt välbefinnande
  • Minskad stress och utmattning
  • Förbättrad impulskontroll
  • Utvecklad organisatorisk förmåga

Vad är syftet med det första bedömingssamtalet?

För dig är syftet med det första bedömningssamtalet att avgöra om det finns misstankar om ADHD, autism eller båda. Vi vill även identifiera eventuella hinder för att genomföra en utredning. Endast om det efter bedömningssamtalet finns tydliga misstankar om ADHD eller autism påbörjar vi en utredning. Innan dina bedömningssamtal ombeds du att svara på frågeformulär. Vi ställer många frågor för att kunna ge dig så precisa bedömningar som möjligt.

Du gör detta då en ADHD-utredning tar mycket av din energi, tid och innebär en ekonomisk kostnad. Vi vill vara säkra på att en utredning verkligen kan vara till hjälp för dig innan vi erbjuder en fullständig utredning. När du står inför en ADHD-utredning kan det dyka upp en hel del frågor. Bedömningssamtalet är också en möjlighet för dig att få information om hur utredningen genomförs och hur vi kan stödja dig. För oss är varje individ unik, och bedömningssamtalet ger oss möjlighet att lära känna dig bättre. Det hjälper oss att skräddarsy vårt bemötande för att ge just dig en så bra upplevelse som möjligt.

Hur lång tid tar en utredning?

Tiden för en ADHD-utredning varierar beroende på dina individuella behov, förutsättningar och mål. Vårt främsta fokus är alltid att genomföra en så noggrann utredning som möjligt. Vi förstår att vi alla är unika när det gäller att sätta ord på våra egna upplevelser. Här vill vi ge dig möjligheten att uttrycka dina tankar och känslor utan att känna dig stressad. Med dessa aspekter i åtanke är nästan alla utredningar helt avklarade inom två månader. De flesta utredningar tar dock kortare tid än så.

Är du nyfiken på att vad en neuropsykiatrisk utredning för vuxna innebär? Då hittar du en mer detaljerad beskrivning via länken.

ADHD-utredning i Karlstad: kostnadsfri första bedömning

Den första bedömningen är kostnadsfri bedömning online. Välkommen att boka!