ADHD-utredning i Borås

Vi är en onlinemottagning specialiserad på ADHD. Gör en ADHD-utredning i Borås som oftast helt består av besök online. Första bedömningssamtalet är kostnadsfritt. Boka din bedömning idag och kom igång utan väntetid!

ADHD-utredning i Borås: Kostnadsfri första bedömning

Den första online-bedömningen är kostnadsfri. Välkommen att boka!

Författare

Jonas Evander

Jonas Evander

Jonas Evander är leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Han började arbeta med ADHD-utredning för vuxna 2013. Han har även stor erfarenhet av psykologisk behandling vid ADHD.

En bild av Borås, en stad där du kan genomföra en ADHD-utredning hos oss.

Utredning utan väntetid

“Att få en utredning kan vara första steget mot en hjälpsam vård. Att få bra behandling kan vara skillnaden mellan ett liv som känns ohanterbart och ett liv som du känner dig nöjd med. Av den här anledningen känner många vi hjälper att de inte kan vänta på att få en utredning. Hos oss kan du få en utredning med kort eller ingen väntetid. Du kan oftast boka ett första bedömningssamtal inom en vecka direkt via denna hemsida. Om du inte hittar en tid som passar dig går det bra att kontakta oss så ordnar vi med en tid som passar bättre. Om det efter bedömningssamtalet finns en misstanke om ADHD så får du ett erbjudande om att göra en utredning. När du accepterat erbjudandet och betalat utredningen kan vi oftast påbörja utredningen direkt. “

En första bedömning inom en vecka

Du kan oftast boka ett första bedömningssamtal inom en vecka direkt via denna hemsida. Om du inte hittar en tid som passar dig går det bra att kontakta oss så ordnar vi med en tid som passar bättre. Om det efter bedömningssamtalet finns en misstanke om ADHD så får du ett erbjudande om att göra en utredning. När du accepterat erbjudandet och betalat utredningen kan vi oftast påbörja utredningen direkt. “

Ta vårt online-test för ADHD-symtom

Funderar du över möjligheten att du kan ha ADHD-symtom? Testa dig själv online för en preliminär bedömning av ADHD. Det här testet används i den svenska sjukvården och syftar till att upptäcka tecken på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Kom ihåg att detta test endast ger en första indikation, och en formell diagnos kräver en mer ingående utredning.

Hur lång tid tar en utredning?

Hur lång tid tar en utredning? Hur lång en ADHD-utredning är kan variera beroende på dina behov, förutsättningar och mål. Det som är viktigast för oss är alltid att ge dig en så noggrann utredning som möjligt. Vi är även olika när det kommer till hur lätt vi kan sätta ord på våra egna upplevelser. Här vill vi att du ska få en chans att uttrycka dina tankar och känslor utan att känna dig stressad. Med detta sagt är nästan alla utredningar helt klara inom två månader. De flesta utredningar tar kortare tid än så.

En bild av fontän i Borås, en stad där vi erbjuder ADHD-utredning.

Anhöriga i din utredning

I din utredning strävar vi alltid att få en så bra bild som möjligt av dina svårigheter. Därför kan det ofta vara hjälpsamt att ta hjälp av anhöriga. Att dina anhöriga deltar i din utredning är inte ett krav. Om det är möjligt är det däremot en rekommendation eftersom det ofta framkommer viktig information. Nedan går vi genom exempel på delar av utredningen där det är frivilligt men hjälpsamt att ha med en anhörig:

När du ska förstå hur du fungerar idag

En del av utredningen innebär att du får frågor om dina svårigheter med ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet i vuxen ålder. Här kan det vara hjälpsamt att ha med en anhörig som lever nära dig idag. Här kan vissa välja att ha med en partner, nära vän eller en familjemedlem.

När du ska förstå hur du fungerade som barn

Utvecklingsanamnes eller utvecklingsbakgrund är en del av utredningen där vi undersöker hur du har utvecklats från att din mamma var gravid mig dig. Här undersöker vi bland annat ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet men även många andra områden som berör din utveckling. Om det är möjligt rekommenderar vi att en förälder kan medverka under detta samtal.

När du får reda på utredningens resultat

Återgivningen är du får reda på utredningens resultat. Här går vi genom läkarens och psykologens bedömning utifrån informationen som samlats in samt eventuella diagnoser. Här får du även rekommendationer om vägen framåt. Under detta samtal är det många som uppskattar att ha med en nära anhörig. Det är hjälpsamt då det kan ge din anhörig nya perspektiv på dina svårigheter. Här väljer många att ha med en partner, familjemedlem eller nära vän.

Är du nyfiken på att vad en neuropsykiatrisk utredning för vuxna innebär? Då hittar du en mer detaljerad beskrivning via länken.

ADHD-utredning i Borås: kostnadsfri första bedömning

Den första bedömningen är kostnadsfri bedömning online. Välkommen att boka!